Teemahaku: Median murroksessa syntyvät uudet liiketoimintamallit ja bisnesideat

Hakuaika: ti 19.08.2014 - ti 30.09.2014

Esittele ideasi Tekesin ja Ylen teemahaussa!

Miten yrityksesi hyödyntää median murrosta kasvun ja uudistumisen lähteenä? Hyödyntääkö yrityksesi tuloksellisesti digitalisaatiota ja ihmisten uudenlaisia tapoja käyttää mediaa? Esittele ideasi teemahaussa ja voit saada neuvontaa ja rahoitusta sen kehittämiseen!

Teemahaussa etsitään ideoita, joiden avulla käännetään median murros mahdollisuudeksi luoda uutta ja kasvattaa olemassa olevaa bisnestä innovaatioiden avulla. Ajattelemalla ja tekemällä asiat uudella, erilaisella ja erottuvalla tavalla!

Ideahaku on suunnattu kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille toimialasta riippumatta.

Tekes toteuttaa teemahaun yhdessä Ylen kanssa. Yle vahvistaa lähivuosina rooliaan media-alan kehittäjänä ja muodostaa Helsinkiin ja Tampereelle huippuosaajat koolle kokoavat kampukset. Pasilan Studiot ja Tampereen Mediapolis ovat keskeinen osa Suomeen synnytettävää uutta luovien alojen ekosysteemiä.

Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa-ohjelma kannustaa Suomessa toimivia media-alan yrityksiä tarttumaan murroksen tuomiin haasteisiin ja hakemaan rahoitusta uusien liiketoimintakonseptien ja –mallien kehittämiseen. Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma on varautunut rahoittamaan tästä aihepiiristä Tekesin rahoituskriteerit täyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita noin 2 miljoonalla eurolla. Tekesin rahoitusosuus ja –muoto määräytyvät hankkeen sisällön ja laajuuden sekä hankkeeseen osallistuvien tahojen perusteella.

Millainen idea kannattaa esitellä teemahaussa?

Potentiaalinen idea voi liittyä esimerkiksi asiakasarvon tai arvoketjun uudelleenmäärittelyyn, teknologioiden mahdollistamiin uusiin ratkaisuihin, pelillistämiseen, tarinankerronnan uusiin muotoihin, elämyksellisyyteen, joukkoistamiseen tai osallistaviin sisällöntuotannon tapoihin (ei kuitenkaan uusien ohjelmaideoiden kehittämiseen).

Kasvua ja jopa kansainvälistä bisnestä tavoittelevan luovan media-alan yrityksen kannattaa hakea mukaan idealla, joka esimerkiksi

  • hyödyntää digitalisoitumisen ja sähköisen liiketoiminnan tuomia uusia mahdollisuuksia.
  • mahdollistaa uusia toimintatapoja sekä liiketoiminta- ja ansaintamalleja
  • uudistaa jakelukanavia tai hyödyntää uudenlaisia jakelukanavia
  • hyödyntää ennakkoluulottomasti toimialarajoja ylittäviä verkostoja ja kumppanuuksia

Miksi idea kannattaa esitellä Tekesin ja Ylen teemahaussa?

Tekes ja Yle arvioivat teemahakuun tulleet ehdotukset yhdessä ja palkitsevat parhaat ideat 1-2 päivän neuvonnalla, jossa yrityksesi voi saada apua liiketoiminnan kehittämiseen. Neuvonta auttaa yritystäsi tekemään Tekesille rahoitushakemuksen tutkimus- ja kehityshankkeesta, joka edistää kasvua ja kansainvälistymistä. Yle tarjoaa sparrauksissa asiantuntijoidensa näkemyksiä siitä, minkälaisia ratkaisuja ja välineitä tulevaisuuden mediakentän menestystarinat edellyttävät.

Lisäksi teemahaku tarjoaa parhaille ideoille positiivista näkyvyyttä mm. Tekesin mediakanavien kautta.

Miten haku tapahtuu käytännössä?

  • Teemahaku käynnistyy 19.8.2014 ja päättyy 30.9.2014.
  • Tekes ja Yle arvioivat ideat 1.–31.10.2014 välisenä aikana ja valitsevat voittajat. Arvioinnin osana järjestetään hakijoille pitching-tilaisuus, johon kutsutaan osa idean esittäneistä yrityksistä.
  • Parhaat ideat julkaistaan marraskuussa 2014.

Idean esittäminen teemahakuun tehdään vapaamuotoisesti. Tapa voi olla esimerkiksi kaavio, animaatio, teksti, visuaalinen esitys tai video. Olennaista on, että idean sisältö ja toteuttajat ovat helposti tunnistettavissa.

Lähetä ideasi Tekesiin 30.9.2014 mennessä käyttäen suojattua kanavaa. Valitse vaihtoehdoista viestin aiheeksi 'Muu asia, mikä' ja kirjoita sen alla olevaan kenttään ”Median murros + Yrityksen nimi”.

Tapaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita

Tekes ja Yle järjestävät hakuaikana verkottumistilaisuuden 2.9.2014 LOFT Helsingissä, jossa erilaiset toimijat kohtaavat ja tutustuvat. Tavoitteena on synnyttää yritysten välille uusia kumppanuuksia, jotka auttavat teemahaussa esiteltävän idean toteuttamisessa. Mediapolis Tampereella voit 3.9.2014 tavata Tekes-asiantuntijoita, esitellä ideoita ja kysyä lisätietoja ideahausta ja/tai Tekes-rahoituksesta. Tilaisuuksista lisätietoa ja ilmoittautumiset www.tekes.fi/fiilis ja Tapahtumat.

Lisätietoa hausta voi kysyä:

Minna Suutari, ohjelmapäällikkö, Fiiliksestä fyrkkaa, minna.suutari(at)tekes.fi, 029 50 55830
Anna Alasmaa, johtava teknologia-asiantuntija, anna.alasmaa(at)tekes.fi, 029 50 36039
Anssi Komulainen, kumppanuuspäällikkö, Yle, anssi.komulainen(at)yle.fi, 0400 129 524