Team Finland -rahoitushaku ja kansainvälistymispalvelut teemassa ’Kestävää kasvua’

Hakuaika: ma 22.12.2014 - ke 15.04.2015

Tekes valmistelee yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa rahoitushakua yrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisprojekteille kestävän liiketoiminnan  -teemassa.

Haku on osa tammikuussa 2015 käynnistyvää Team Finland -kampanjaa vauhdittamaan suomalaisten pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaa cleantechin ja biotalouden alueilla. Kampanjassa hyödynnetään Team Finland -kumppaneiden palveluita uudella tavalla.
Haemme yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projekteja, jotka edistävät pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvua ja uudistumista. Yritysten pilotointi- ja demonstrointihankkeet ovat erityisen toivottuja.

Haku on Tekesin merkittävin panostus tässä teemassa vuonna 2015.

Nyt voit vaikuttaa!

Otamme yrityksiltä vastaan ehdotuksia haun aihepiirin keskeisimmistä haasteista ja tulevaisuuden tavoitteista sekä yritysten kansainvälistymisen tarpeista haun ja kampanjan tarkempien teemojen suunnittelua varten.

Näkemyksiä voi jättää Tekesin tunnustelupalvelun kautta valitsemalla tunnustelulomakkeelta kohdasta "Yhteydenotto liittyy" vaihtoehdon 'Muu, mikä? ja lisäämällä tekstin 'Kestävää kasvua'. Ehdotuksia voit jättää myös suoraan yhteyshenkilöille.

Avattavan rahoitushaun teemoista tullaan keskustelemaan yhteisesti eri tilaisuuksien yhteydessä. Tarkennettu hakuilmoitus julkaistaan helmikuun alussa. Tekes järjestää info- ja keskustelutilaisuuden hausta helmikuussa ja sparrauspäivän maaliskuussa. Team Finland -kampanjasta "Kestävää kasvua" tulee lisätietoa tammikuussa.

Haku tutkimusorganisaatioille sulkeutuu 28.4.2015. Tekesiltä haettavien julkisen tutkimuksen projektien suunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kesken.

Yritykset voivat jättää hakemuksia Tekesiin normaaliin tapaan jatkuvasti kampanjan aikana ja kampanjan jälkeen, mutta tähän kampanjakokonaisuuteen hakemukset on jätettävä Tekesiin aikavälillä 22.12.2014-15.4.2015.

Projektityypit:

Avattavassa haussa Tekes rahoittaa:

  1. pk-yritysten hankkeita, jotka edistävät yrityksen liiketoiminnan kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä
  2. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisprojekteja
    - lisätietoa rinnakkaisprojekteista
  3. tutkimusorganisaatioiden toteuttamia monitieteisiä tutkimushankkeita, joiden tyyppi on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.
    - lisätietoa elinkeinoelämän kanssa verkottuneista projekteista
    Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteissa yritysten rahoitusosuus on vähintään 10 % projektin hyväksytyistä kustannuksista.

Hakuun odotetaan erityisesti uudentyyppisiä ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita luovia hankkeita sekä toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden pilotointi- ja demonstrointihankkeita. Julkisen tutkimuksen hankkeissa tulee erityisesti huomioida, miten projektin tulokset ja projektissa syntyvä uusi osaaminen hyödynnetään suomalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lisätiedot

Yrityshankkeet:

palvelujohtaja Jukka Leppälahti
puh. +358 50 5577 879
jukka.leppalahti (at) tekes.fi

asiantuntija Mauri Marjaniemi
puh. +358 40 513 6495
mauri.marjaniemi (at) tekes.fi

Julkiset tutkimushankkeet:

palvelujohtaja Kimmo Kanto
puh. +358 50 5577 852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Haun teemat (cleantech ja biotalous):

johtaja Teija Lahti-Nuuttila
puh. +358 50 5577 873
teija.lahti-nuuttila (at) tekes.fi

Kansainvälistymispalvelut:

toimialajohtaja Ilkka Homanen (cleantech)
puh. +358 44 577 4430
Ilkka.homanen (at) finpro.fi

 

 

asiantuntija Sebastian Johansson
puh. +358 50 5577 975
sebastian.johansson (at) tekes.fi

rahoituspäällikkö Jukka Laakso
puh. +358 50 5577 885
jukka.laakso (at) tekes.fi

 

asiantuntija Hanna Rantala
puh. +358 50 5577 797
hanna.rantala (at) tekes.fi

 

ohjelmapäällikkö Heikki Aro
puh. +358 50 395 2638
heikki.aro (at) tekes.fi

 

toimialajohtaja Risto Huhta-Koivisto (biotalous)
puh. +358 40 343 3347
risto.huhta-koivisto (at) finpro.fi