1.8.2014

Suunnattu tutkimushaku – WiFiUs-tutkimusyhteistyö

Tekes, Suomen Akatemia ja NSF (National Science Foundation) avaavat yhteisen WiFiUs (Wireless Innovation between Finland and US) -tutkimushaun langattoman tietoliikenteen tutkimuksen alueella. Haun teemana ovat uudet rakenteet, arkkitehtuurit, protokollat, menetelmät ja työkalut kestävien ja luotettavien langattomien verkkojen (ml. kognitiiviset radioverkot) suunnittelemiseksi ja analysoimiseksi. Rahoitetut yhteistutkimushankkeet tulevat osaksi WiFiUs-virtuaali-instituutin toimintaa (www.wifius.org).
Hakuaika: ke 30.04.2014 - pe 01.08.2014
Tekesin haku sulkeutuu 1.8.2014. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tämän haun teemana on langattoman tietoliikenteen tutkimus. Haussa rahoitetaan yhteisprojekteja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

WiFiUs (Wireless Innovation between Finland and US) on virtuaalinen instituutti, jonka tavoitteena on pitkäaikainen tutkimusyhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä langattoman tiedonsiirron ongelmien ratkaisuun sekä osaamisen ja innovaatioiden kehittämiseen. WiFiUs-instituutin ovat käynnistäneet Tekes, Suomen Akatemia ja Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö NSF (National Science Foundation) vuonna 2011.

Haun teemana ovat uudet rakenteet, arkkitehtuurit, protokollat, menetelmät ja työkalut kestävien ja luotettavien langattomien verkkojen (ml. kognitiiviset radioverkot) suunnittelemiseksi ja analysoimiseksi.

Yleisiä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi

 • spektrin aistinta ja jakaminen
 • verkon turvallisuus ja kapasiteetti
 • vanhojen ja uusien järjestelmien rinnakkaiselo
 • verkkoarkkitehtuurit
 • heterogeeninen verkkosuunnittelu
 • resurssienjako
 • palvelujen laatu
 • energiatehokkuus

Muita mahdollisia aiheita ovat esimerkiksi

 • häiriöiden hallinta ja tasaaminen
 • laitteiden välinen viestintä
 • langattomien asiakasohjelmien yhteistyö- ja koordinaatiomenetelmät
 • konfiguroitavat antennit
 • millimetriaaltoradiojärjestelmät

Hankkeissa tulee olla yhteinen tutkimussuunnitelma suomalaisen ja yhdysvaltalaisen tutkimusryhmän välillä. Tutkimussuunnitelmassa tai erillisessä liitteessä tulee kuvata yhteistyö tutkimusryhmien välillä. Hankkeiden tulee olla pääsääntöisesti kahden vuoden mittaisia, ja niiden tulee alkaa aikaisintaan 15.11.2014. WiFiUs-hankkeilta ei edellytetä yritysrahoitusta, mutta hankkeissa tulee olla mukana hyödyntäviä yrityksiä muulla tavoin, esim. johtoryhmätyöskentelyn kautta. Osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan ilmoitus projektiin osallistumisesta: http://www.tekes.fi/asiointi/lomakkeet/

Tekesin rahoitusosuus ja -ehdot

Tekesin rahoitusosuus hankkeissa on 60–70 % projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Tekesin rahoitus tutkimuslaitoksille on kuvattu tarkemmin Tekesin www-sivuilla.

Tekes varautuu rahoittamaan hankkeita yhteensä noin miljoonalla eurolla.

Hakeminen

Hakemukset tulee toimittaa Tekesiin 1.8.2014 klo 16.15 mennessä Tekesin sähköisen asiointipalvelun kautta. Merkitse hakemukseen tunnus ”WiFiUs”.

Hakemuksessa ja sen liitteissä tulee olla hakemuksen jättöhetkellä kuvattuna riittävällä tasolla projektin tavoitteet, tehtäväkokonaisuudet, resurssit ja kustannusarvio. Jos hakemus jätetään puutteellisena, Tekes voi käsitellä hakemuksen ja tehdä päätöksen toimitettujen tietojen pohjalta.

Hakuaikataulu

Haku avautuu 30.4.2014. Haku sulkeutuu 1.8.2014 klo 16.15.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä.  

Lisätietoja

Katja Ahola
Ohjelmapäällikkö
p. 050-5577 815
katja.ahola(at)tekes.fi

Hakemusasioissa lisätietoja saa myös Tekesin neuvontanumerosta, puh. 029 50 55051.