18.12.2013

Suunnattu tutkimushaku – tietoturva

Hakuaika: 31.10.-18.12.2013

Tekes avaa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille suunnatun haun tietoturvan tutkimukseen ja kehittämiseen. Haku koskee elinkeinoelämän kanssa verkottunutta julkista tutkimusta, jossa yritykset ja muut ulkopuoliset hyödyntäjät osallistuvat tutkimusprojekteihin omilla rinnakkaisilla projekteillaan.

Haku on kaksivaiheinen. Projektien aiehakemuksia pyydetään 18.12.2013 klo 16.15 mennessä. Hakuaika koskee rinnakkaisia tutkimus- ja yrityshankekokonaisuuksia, joiden tutkimusosapuolet hakevat rahoitusta Suomen Akatemiasta ja yritykset projektikokonaisuuden omiin osuuksiinsa Tekesistä. Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiehakemusten ja mahdollisten kuulemisten (viikoilla 6 tai 7) perusteella maaliskuussa 2014. Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset 2.4.2014 klo 16.15 mennessä. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä.  

Tässä hakuilmoituksessa kuvataan, miten yritykset voivat hakea Tekesin rahoitusta tutkimushankkeiden kanssa rinnakkaisiin yrityshankkeisiin. Tutkimusosapuolten hakuohjeistus on kuvattu Suomen Akatemian hakuilmoituksessa:

http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Nyt-haettavana/, josta valinta ”ylimääräinen hakuilmoitus 2013”

tai suora linkki hakuilmoitukseen:

http://www.aka.fi/Tiedostot/Hakuilmoitukset/Ylimaarainen_hakuilmoitus_2013_091013.pdf

Tekesin hakuilmoitus kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Yritykset voivat kuitenkin hakea tämän haun ulkopuolisille tutkimus- ja tuotekehitysprojekteilleen rahoitusta jatkuvasti.