29.4.2014

Suunnattu tutkimushaku – Tieto- ja viestintäteknologian anturit ja toimilaitteet

Hakuaika: ma 31.03.2014 - ti 29.04.2014

Tekes avaa yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille suunnatun haun tieto- ja viestintäteknologian antureiden ja toimilaitteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Haku koskee elinkeinoelämän kanssa verkottunutta julkista tutkimusta, jossa yritykset ja muut ulkopuoliset hyödyntäjät osallistuvat tutkimusprojekteihin omilla rinnakkaisilla projekteillaan.

Haku on kaksivaiheinen. Projektien aiehakemuksia pyydetään 29.04.2014 klo 16.15 mennessä.  Hakuaika koskee rinnakkaisia tutkimus- ja yrityshankekokonaisuuksia, joiden tutkimusosapuolet hakevat rahoitusta Suomen Akatemiasta ja yritykset projektikokonaisuuden omiin osuuksiinsa Tekesistä.   Varsinaiseen hakuun kutsuttavat hankkeet valitaan aiehakemusten ja mahdollisten kuulemisten perusteella kesäkuussa 2014.  Jatkoon valituilta pyydetään varsinaiset hakemukset 15.9.2014 klo 16.15 mennessä. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Tässä hakuilmoituksessa kuvataan, miten yritykset voivat hakea Tekesin rahoitusta tutkimushankkeiden kanssa rinnakkaisiin yrityshankkeisiin. Tutkimusosapuolten hakuohjeistus on kuvattu Suomen Akatemian hakuilmoituksessa:

http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Nyt-haettavana/   josta valinta ”huhtikuun hakuilmoitus 2014”

tai suora linkki hakuilmoitukseen:

http://www.aka.fi/Tiedostot/Hakuilmoitukset/Hakuilmoitus_huhtikuu_2014_2402_1715.pdf

Tekesin hakuilmoitus kokonaisuudessaan.

Yritykset voivat kuitenkin hakea tämän haun ulkopuolisille tutkimus- ja tuotekehitysprojekteilleen rahoitusta jatkuvasti.  

comments powered by Disqus