Strategiset tutkimusavaukset 2/2014

Hakuaika: to 05.06.2014 - ti 23.09.2014

Tekes pyytää ehdotuksia uusiksi strategisiksi tutkimusavauksiksi. Strategiset tutkimusavaukset ovat läpimurtoa tavoittelevia projekteja, joissa luodaan uutta huippuosaamista ja tavoitellaan uusien ja merkittävien kasvualojen syntyä Suomeen.

Strategisia avauksia haetaan Tekesin painopistealueilta, joiden ennakoidaan olevan Suomen elinkeinoelämälle tärkeitä. Strategisilta avauksilta ei edellytetä yritysrahoitusta.

Hakuprosessi

Strategisten tutkimusavausten hakuprosessi alkaa tiiviillä vuoropuhelulla Tekesin kanssa. Tekes järjestää haun infopäivän 13.8. Helsingin Messukeskuksessa. Infopäivän yhteydessä on mahdollista keskustella Tekesin asiantuntijan kanssa projektisuunnitelman tavoitteista ja kuulla kanta sen sopivuudesta strategisten tutkimusavausten hakuun.

Nyt avattavassa haussa tavoiteltava laajojen ja vaikuttavien avausten hankemäärä tulee täyteen, joten uusia strategisten tutkimusavausten hakuja ei järjestetä vuonna 2015.

Hakuaika

Varsinaiset hakemukset pyydetään lähettämään 23.9.2014 mennessä Tekesin verkkosivujen asiointipalvelujen kautta: www.tekes.fi/asiointi

Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa tulee esittää visio siitä

mitä uutta liiketoimintaa projektin yhteydessä saatu uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaanmiten tuloksia on mahdollista hyödyntääkeinot, joilla projektissa tähdätään tavoitellun osaamisen tasolle

Hakemuksesta arvioidaan seuraavia asioita

Uutuus: Visio tulevaisuuden osaamistarpeesta ja kehitettävän osaamisen merkityksestä elinkeinoelämän uusiutumiselle. Uusi tarkoittaa todella uutta näkökulmaa, uudenlaista asioiden yhdistelyä tai uutuutta sellaisenaan. Pelkkä nykyisen osaamisen soveltaminen uusiin kohteisiin ei ole riittävää.

Strategisuus: Strategisuus merkitsee, että avauksella on potentiaalia saada aikaan merkittävä ja pitkävaikutteinen muutos Suomen elinkeinoelämässä.

Haasteellisuus: Vision on oltava haastava ja se vaatii tyypillisesti pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Kokonaisuuden toteuttaminen luo osaamista, jonka avulla voidaan toteuttaa tällä hetkellä mahdottomilta tuntuvia asioita.

Vaikuttavuus: Vision toteutuessa vaikutus Suomen elinkeinoelämän uudistumiseen on merkittävä ja laaja-alainen. Asioilla on todennäköisesti pitkä aikajänne – yritysten mielenkiinto hankkeeseen voi syntyä vielä projektin aikana tai sen jälkeen.

Toteutettavuus: Visio on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös toimintaympäristön mahdolliset haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Tiekartassa kuvataan kaikki tahot, jotka visiota toteuttavat.

Johtaminen ja resurssit: Strategisella tutkimusavauksella tulee olla hyvä johtaja, toteuttavan organisaation johdon vahva sitoutuminen ja tiimin tulee koostua parhaista osaajista.

Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Hyvä visio on usein monialainen ja osaamisen kehittyminen huippuosaamiseksi edellyttää yhteistyötä kansainvälisesti parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Konsortiossa tulee olla mukana paras osaaminen. Osaamisen taso maailmalla ja yhteistyökumppanit rooleineen on kuvattava.

Strategisen tutkimusavauksen ohjausryhmään kannustetaan nimeämään tulosten hyödyntämisen kannalta keskeisimmät henkilöt. Kokonaisuuteen voi sisältyä kaupallistamista valmistelevia osia. Tekesin rahoitusosuus tutkimuksen kustannuksista on lähtökohtaisesti 60 %.

Kun sinulla ja kumppaniverkostollasi on mielestänne merkittävä, edellä kuvattuihin kriteereihin sopiva aihe:

Ota yhteyttä ja valmistaudu esittelemään aiheesi.

  • Kuinka aiheesi vastaa edellä kuvattuihin määritelmiin?
  • Valmistaudu prosessiin, jossa voidaan ehdottaa myös uusia näkökulmia aiheeseen.
  • Valmistaudu esittämään projektisi ytimekkäästi kansainvälisen tason arviointipaneelille myöhemmin keväällä.

Paneeliarviointiin kutsutaan vain parhaat kokonaisuudet ja siihen osallistuminen ohjeistetaan erikseen. Rahoitettavaksi etenevien strategisten tutkimusavausten lopullinen laajuus ja kokonaisuuden vaiheistus tarkennetaan yhteistyössä Tekesin asiantuntijoiden kanssa. Seula on hyvin tiukka loppuvaiheessa.

Yhteyshenkilöt

Tunnustelukeskustelut projektiaihioille:

Pekka Kahri, palvelujohtaja, hyvinvoinnin ratkaisut, puh. 050 5577 684
Kimmo Kanto, palvelujohtaja, kestävät ratkaisut, puh. 050 5577 852
Jaana Auramo, palvelujohtaja, älykkäät ratkaisut, puh. 050 5577 689

Käytännön kysymykset liittyen strategiset tutkimusavaukset rahoitusprosessiin:

Jari Toivo, rahoitusjohtaja, puh. 050 5577 884
Tuomo Suortti, asiantuntija, puh. 050 5577 855

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at ) tekes.fi

 
Eeva Landowski