28.2.2014

Strategiset tutkimusavaukset 2014

Tekes pyytää ehdotuksia uusiksi strategisiksi tutkimusavauksiksi. Strategiset tutkimusavaukset ovat läpimurtoa tavoittelevia projekteja, joissa luodaan uutta huippuosaamista ja tavoitellaan uusien ja merkittävien kasvualojen syntyä Suomeen.

Strategisia avauksia haetaan Tekesin painopistealueilta,  joiden ennakoidaan olevan Suomen elinkeinoelämälle tärkeitä. Strategisilta avauksilta ei edellytetä yritysrahoitusta.

Tekes on uudistanut strategisten tutkimusavausten rahoitusta. Kokonaisuuden laajuutta ei ole ennalta rajoitettu eikä projekteja kategorisoida erikseen isoihin ja pieniin. Tämä mahdollistaa projektin koon sovittamisen tutkimusavauksen tarpeeseen.

Haku sulkeutuu: 28.2.2014

Hakemuksessa tulee esittää visio siitä

  1. mitä uutta liiketoimintaa projektin yhteydessä saatu uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan
  2. miten tuloksia on mahdollista hyödyntää
  3. keinot, joilla projektissa tähdätään tavoitellun osaamisen tasolle

Hakemuksesta arvioidaan seuraavia asioita

Uutuus: Visio tulevaisuuden osaamistarpeesta ja kehitettävän osaamisen merkityksestä elinkeinoelämän uusiutumiselle. Uusi tarkoittaa todella uutta näkökulmaa, uudenlaista asioiden yhdistelyä tai uutuutta sellaisenaan. Pelkkä nykyisen osaamisen soveltaminen uusiin kohteisiin ei ole riittävää.

Strategisuus: Strategisuus merkitsee, että avauksella on potentiaalia saada aikaan merkittävä ja pitkävaikutteinen muutos Suomen elinkeinoelämässä.

Haasteellisuus: Vision on oltava haastava ja se vaatii tyypillisesti pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Kokonaisuuden toteuttaminen luo osaamista, jonka avulla voidaan toteuttaa tällä hetkellä mahdottomilta tuntuvia asioita.

Vaikuttavuus: Vision toteutuessa vaikutus Suomen elinkeinoelämän uudistumiseen on merkittävä ja laaja-alainen. Asioilla on todennäköisesti pitkä aikajänne – yritysten mielenkiinto hankkeeseen voi syntyä vielä projektin aikana tai sen jälkeen.

Toteutettavuus: Visio on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös toimintaympäristön mahdolliset haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Tiekartassa kuvataan kaikki tahot, jotka visiota toteuttavat.

Johtaminen ja resurssit: Strategisella tutkimusavauksella tulee olla hyvä johtaja, toteuttavan organisaation johdon vahva sitoutuminen ja tiimin tulee koostua parhaista osaajista.

Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Hyvä visio on usein monialainen ja osaamisen kehittyminen huippuosaamiseksi edellyttää yhteistyötä kansainvälisesti parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Konsortiossa tulee olla mukana paras osaaminen. Osaamisen taso maailmalla ja yhteistyökumppanit rooleineen on kuvattava.

Strategisen tutkimusavauksen ohjausryhmään kannustetaan nimeämään tulosten hyödyntämisen kannalta keskeisimmät henkilöt. Kokonaisuuteen voi sisältyä kaupallistamista valmistelevia osia. Tekesin rahoitusosuus tutkimuksen kustannuksista on lähtökohtaisesti 60 %.

Hakuprosessi

Hakeminen alkaa tiiviillä vuoropuhelulla Tekesin kanssa. Varsinaiset hakemukset pyydetään lähettämään 28.2.2014 mennessä Tekesin verkkosivujen asiointipalvelujen kautta.

Kevään haku on vuoden 2014 päähaku. Tämän lisäksi järjestetään toinen haku, joka sulkeutuu syyskuussa 2014.

Infotilaisuus hakijoille

Tekes järjestää 28.1.2014 iltapäivällä infotilaisuuden strategisten tutkimusavausten hakijoille. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin Tekesin verkkosivuilla.

Kun sinulla ja kumppaniverkostollasi on mielestänne merkittävä, edellä kuvattuihin kriteereihin sopiva aihe:

Ota yhteyttä ja valmistaudu esittelemään aiheesi.

  • Kuinka aiheesi vastaa edellä kuvattuihin määritelmiin?
  • Valmistaudu prosessiin, jossa voidaan ehdottaa myös uusia näkökulmia aiheeseen.
  • Valmistaudu esittämään projektisi ytimekkäästi kansainvälisen tason arviointipaneelille myöhemmin keväällä.

Paneeliarviointiin kutsutaan vain parhaat kokonaisuudet ja siihen osallistuminen ohjeistetaan erikseen. Rahoitettavaksi etenevien strategisten tutkimusavausten lopullinen laajuus ja kokonaisuuden vaiheistus tarkennetaan yhteistyössä Tekesin asiantuntijoiden kanssa. Seula on hyvin tiukka loppuvaiheessa.

Yhteyshenkilöt

Tunnustelukeskustelut projektiaihioille:

Pekka Kahri, palvelujohtaja, hyvinvoinnin ratkaisut, puh. 050 5577 684
Kimmo Kanto, palvelujohtaja, kestävät ratkaisut, puh. 050 5577 852
Ilona Lundström, palvelujohtaja, älykkäät ratkaisut, puh. 050 5577 678

Käytännön kysymykset liittyen strategiset tutkimusavaukset rahoitusprosessiin:

Jari Toivo, rahoitusjohtaja, puh. 050 5577 884
Tuomo Suortti, asiantuntija, puh. 050 5577 855

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at ) tekes.fi

> Lisätietoa strategisista tutkimusvauksista