Isot strategiset tutkimusavaukset

Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden isoja strategisia tutkimusavauksia. Keskeistä näille on visio uudesta, haastavasta ratkaisusta, joka loisi toteutuessaan laaja-alaisia uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle sekä kasvattaisi Suomen vetovoimaisuutta. Hankkeita tullaan rahoittamaan vuoden 2013 aikana rajoitetusti, korkeintaan viisi.

Isoja tutkimusavauksia haetaan Tekesin painopistealueilta, muuten teemoja ei ole rajoitettu.

Vision tulee sisältää:

  • mitä uutta liiketoimintaa uusi tieto ja osaaminen voisivat tuoda mukanaan
  • miten tulokset on mahdollista hyödyntää Suomessa
  • keinot, joilla päästään hyödynnettävissä olevalle osaamisen tasolle (keinojen ei tarvitse olla olemassa olevia ratkaisuja)

Haasteellisuus: Vision on oltava saavutettavuudeltaan haastava ja se vaatii tyypillisesti pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä. Hankkeen toteuttaminen luo osaamista, johon perustuen voidaan toteuttaa tällä hetkellä mahdottomilta tuntuvia asioita.

Vaikuttavuus: Vision toteutuessa vaikutus Suomen elinkeinoelämän uudistumiseen on oltava merkittävä ja laaja-alainen.

Toteutettavuus: Visio on selkeä ja niin konkreettisesti muotoiltu, että etenemisen tiekartta pystytään hahmottamaan. Tiekartassa on kuvattava myös ne mahdolliset toimintaympäristön haasteet (esimerkiksi lainsäädännön muutokset), jotka on ratkaistava projektin vaikutusten toteutumiseksi. Kuvauksessa on mukana tekijätahot, jotka visiota toteuttavat. Tutkimusavaukselle tarvitaan hyvä vetäjä, osaava tiimi ja toteuttavan organisaation johdon vahva sitoutuminen.

Yhteistyö ja laaja-alaisuus: Vision on oltava monialainen. Tekemisessä on hyödynnettävä paras kansainvälinen ja muu yhteistyö. Kumppanit rooleineen on myös kuvattava.

Hakuprosessi

Hakeminen alkaa tiiviillä vuoropuhelulla Tekesin kanssa. Siihen kannattaa varata riittävästi aikaa ennen hakemuksen jättämistä. Varsinaiset hakemukset pyydetään lähettämään 13.9.2013 klo 16.15 mennessä. Hankkeita tullaan rahoittamaan vuoden 2013 aikana rajoitetusti, korkeintaan viisi.

Kun Sinulla ja kumppaniverkostollasi on mielestänne merkittävä, edellä kuvattuihin kriteereihin sopiva aihe:

  • Ota yhteyttä ja valmistaudu esittelemään aiheesi. Kuinka aiheesi vastaa edellä kuvattuihin määritelmiin?
  • Valmistaudu iteratiiviseen prosessiin, jossa voidaan ehdottaa myös uusia näkökulmia aiheeseen. Seula on hyvin tiukka varsinkin loppuvaiheessa ja parhaat ehdotukset kilpailevat keskenään.

Lisätiedot

Pekka Kahri, palvelujohtaja, puh. 050 5577 684
Kimmo Kanto, palvelujohtaja, puh. 050 5577 852
Ilona Lundström, palvelujohtaja, puh. 050 5577 678
Ella Kylmäaho, rahoituspäällikkö, puh. 050 5577 685
Timo Laurila, rahoituspäällikkö, puh. 050 5577 844
Jussi Toivonen, rahoituspäällikkö, puh. 050 5577 826

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at ) tekes.fi