Innovaatiotutkimuksen toinen ja varsinainen hakuvaihe: Valmistavan teollisuuden uudistuminen

Hakuaika: to 26.06.2014 - pe 26.09.2014

Tekes rahoittaa vuosittaisten teemakohtaisten hakujen kautta innovaatioympäristöä palvelevaa tutkimusta eli innovaatiotutkimusta, joka on suunnattu julkista tutkimusta tekeville organisaatioille. Innovaatiotutkimuksella tuotetaan empiiristä aineistoa ja analyysia innovaatiotoiminnasta, Suomen elinkeinoelämän uudistumisesta ja kasvusta. Tämän vuoden teemaksi on valittu ’Valmistavan teollisuuden uudistuminen’.

Tutkimushaun ensimmäinen vaihe toteutettiin 30.5.2014 sulkeutuneena aiehakuna. Aiehakuun tuli 49 tutkimusideahakemusta, joista 19 parhaiten vastasivat haun tavoitteita ja kriteereitä. Tällä tiedotteella avataan innovaatiotutkimuksen tämänvuotisen haun toinen ja varsinainen hakuvaihe, joka on suunnattu aiehaun perusteella valituille haun tavoitteita parhaiten vastanneille tutkimusideoille. Varsinainen haku sulkeutuu 26.9.2014 klo. 16.15. Hausta löytyy tarkempia englanninkielisiä tietoja täältä.