Innovaatiotutkimuksen haku: Ekosysteemit, ulkoisvaikutukset ja uudistuva innovaatiopolitiikka

Tekes rahoittaa vuosittaisten teemakohtaisten hakujen kautta innovaatioympäristöä palvelevaa tutkimusta eli innovaatiotutkimusta, joka on suunnattu julkista tutkimusta harjoittaville organisaatioille. Innovaatiotutkimuksella tuotetaan empiiristä aineistoa ja analyysiä innovaatiotoiminnasta, Suomen uudistumisesta ja kasvusta.

Tämän vuoden teemaksi on valittu ’Ekosysteemit, ulkoisvaikutukset ja uudistuva innovaatiopolitiikka’. Toivomme hakemuksia mm. liittyen suomalaisten kasvuyritysten ja suuryritysten ekosysteemeihin; tutkimussektorin, erilaisten alustojen ja muiden instituutioiden rooliin ekosysteemien synnylle ja vahvistumiselle; ulkoisvaikutuksiin, ennakointiin sekä uudistuvan innovaatiopolitiikan vaikuttavuusmahdollisuuksiin laajemmin. Tällä tiedotteella avataan innovaatiotutkimuksen tämänvuotinen haku, joka edellisistä vuosista poiketen toteutetaan suorana hakuna ilman aiehakuvaihetta. Haku sulkeutuu 16.9.2013 klo. 16.30 ja siihen on varattu maksimissaan 5 miljoonaa euroa.

Haun tausta ja teemaa on kuvattu tarkemmin englanniksi oheisesta linkistä aukeavassa dokumentissa, tekstin liitteenä on myös tarkempi suomenkielinen ohjeistus hakijoille (haun teeman kuvaus ja ohjeistus). Infotilaisuuksien ohjelma ja aineisto (pdf). 

Hakuun liittyen pidetään kolme infotilaisuuksia Tekesissä: 31.5 klo 9.30-12.00, 7.6. klo 9.30-12.00 ja 20.8 klo 13.00-15.30. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumisia viimeistään viikkoa ennen kutakin tilaisuutta osoitteeseen annukka.kohonen (at) tekes.fi. Lähetämme lisätietoja ilmoittautumisen jälkeen. Infotilaisuuksissa kerrotaan ja keskustellaan haun taustoista, teemoista ja näiden liitännäistä muihin ohjelmiin ja konteksteihin, sekä hakuun liittyvistä käytännön asioista. Hakijat voivat myös sopia palaverista Tekesin haun yhteyshenkilöiden kanssa ajalle 19.–30.8.2013.

Haun yhteyshenkilöt

Vastuuhenkilö

Christopher Palmberg, christopher.palmberg (at) tekes.fi

Lisätietoja ja palavereita varten myös

Pekka Pesonen, pekka.pesonen (at) tekes.fi
Jari Hyvärinen, jari.hyvarinen (at) tekes.fi
Marita Paasi, marita.paasi (at) tekes.fi