30.5.2014

Innovaatiotutkimuksen aiehaku: Valmistavan teollisuuden uudistuminen?

Hakuaika: ke 30.04.2014 - pe 30.05.2014

Yhteistyössä Ruotsin VINNOVAn kanssa

Innovaatioympäristön toimijoita palvelevan tutkimuksen eli innovaatiotutkimuksen kohteena ovat innovaatioiden lähteet ja alakohtaisuudet sekä kaupallistamiseen ja käyttöönottoon liittyvät asiat. Se keskittyy usein innovaatio- tai sektoritason dynamiikkaan ja ilmiöihin, joiden kautta elinkeinoelämä uudistuu, hyvinvointi ja talous kasvavat.

Tekes avaa julkista tutkimista harjoittaville organisaatioille aiehaun, jolla haetaan ajankohtaisia ja uusia näkökulmia 'Valmistavan teollisuuden uudistumiseen' liittyvistä ilmiöistä ja innovaatiokyvykkyyksistä. Aiehaun avulla haluamme tunnistaa lupaavimmat uudet tutkimushankeideat edelleen kehitettäväksi myöhemmin kesällä toteuttavaan varsinaiseen hakuun. Aiehaku toteutetaan yhteistyössä Ruotsin VINNOVAn kanssa niin, että VINNOVA on sitoutunut rahoittamaan hankkeiden ruotsalaisen tutkimusryhmien työn siltä osin, kun niissä tehdään tiivistä vertailevaa Suomi-Ruotsi-tutkimusta. Näin ollen yhteishankkeet ruotsalaistutkijoiden kanssa ovat erityisen tervetulleita, ja varsinkin, jos niihin liittyy myös laajempaa kansainvälistä yhteistyötä.

Aiehaku sulkeutuu 30.5.2014 klo 16.15. Järjestämme aiehakuun liittyen 16.5.2014 klo 10.00-12.00 Tekesissä infotilaisuuden, johon pyydämme ilmoittautumiset 14.5. mennessä seuraavaan osoitteeseen: annukka.kohonen@tekes.fi

Aiehausta löytyy lisätietoa täältä. Lisätiedot ovat englanninkielisiä kansainvälisen yhteistyön helpottamiseksi.

Infotilaisuuden esitysaineistot löytyvät täältä (pdf)


Christopher Palmberg