7.5.2014

Ideakilpailu: Kuntien liikennepalvelujen kustannusten alentaminen / kognitiivisen radion teknologiat älyliikenteessä

Hakuaika: 27.2.-7.5.2014

ITS in Your Pocket 2014 –kilpailu tarjoaa yrityksille, organisaatioille, tiimeille ja kansalaisille mahdollisuuden saada ideoilleen Euroopan laajuista näkyvyyttä ja rahoitusta idean jatkokehittämiseen.

Kilpailussa on kaksi Tekesin järjestämää osiota; Kuntien liikennepalvelujen kustannusten alentaminen ja Kognitiivisen radion teknologiat älyliikenteessä. Kilpailuun rekisteröidytään 20.3. mennessä ja kilpailuaika päättyy 7.5.2014.

Fiksu kaupunki -ohjelman haaste: Kuntien liikennepalvelujen kustannusten alentaminen

Kuntien liikennepalvelujen järjestämisessä on iso haaste: kulut pitäisi puolittaa. Jotta tähän päästään, tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua. ICT- ja mobiilipalvelujen kehittäminen voivat olla ratkaisuja haasteisiin.

Kilpailuidea voi koskea esimerkiksi seuraavien liikennepalvelujen järjestämistä:

 • Koulukuljetukset
 • Terveyden- ja vanhustenhuollon kuljetukset
 • Vammaiskuljetukset
 • Joukkoliikenne
 • Muut kunnalliset kuljetukset, esimerkiksi ruokakuljetukset

Kilpailuehdotusten on oltava konkreettisia demo-ehdotuksia, joiden pohjalta idean ja konseptin jatkokehittäminen voidaan aloittaa. Muut kuin mobiilipalvelut (mobile applications) voivat myös olla mahdollisia.

Kilpailun kriteerejä:

 • Idea liittyy olemassa olevaan palveluun, ja/tai sillä on potentiaalinen ja sitoutunut asiakas.
 • Idea on realistisesti toteutettavissa.
 • Idea on tasoltaan kunnianhimoinen, eikä vastaavaa ole käytössä Suomessa.
 • Konseptiin voidaan joustavasti sisällyttää uusia elementtejä.
 • Kilpailuehdotus sisältää kuvauksen siitä, kuinka idea on vietävissä kansainvälisille markkinoille.

Fiksu kaupunki -ohjelmalla halutaan tuoda myönteisiä muutoksia ihmisten asuin- ja työympäristöihin sekä yrityksille mahdollisuuksia saada uusia tuotteita ja palveluja markkinoille. Kaupungit ovat avainasemassa ohjelmassa esimerkiksi kaavoituksen, liikenteen, hankintojen ja energiavalintojen kautta. Ohjelma päättyy 2017.

Trial-ohjelman haaste: Kognitiivisen radion teknologiat älyliikenteessä

Onko sinulla idea siihen, kuinka kognitiivisen radion teknologiaa voisi hyödyntää älyliikenteessä?

Kilpailuehdotuksen ei tarvitse olla heti toteutettavissa nykyisillä teknologioilla, vaan se voi olla myös pidemmän aikavälin kehityskohde.

Kognitiivinen radio on älykäs radioteknologia, joka osaa käyttää kulloinkin sopivinta vapaata radiotaajuutta ja -verkkoa langattoman tietoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Teknologia tuo alan toimijoille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kilpailun kriteerejä:

 • Konsepti hyödyntää kognitiivisen radion teknologiaa joko laite- tai verkkotasolla.
 • Konsepti on toteuttamiskelpoinen jollain aikavälillä.
 • Konseptilla on merkittävät liiketoimintamahdollisuudet.
 • Konsepti ratkaisee jonkin olemassa olevan älyliikenteen ongelman.

Konsepti voidaan kuvata vapaasti millä tahansa keinolla, kunhan yllä olevat kriteerit selviävät kuvauksesta.

Trial-ohjelma käynnistyi tammikuussa 2011 ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Ohjelman päättyessä haetaan tuloksia ja innovaatioita muun muassa älyliikenteeseen liittyen.

Kilpailun kuvaus ja tarkemmat säännöt (in english)

Lisätietoja:
Trial-ohjelman haaste: Katja Ahola, katja.ahola(at)tekes.fi, puh. 050 5577 815
Kuntien liikennepalvelujen haaste: Anni Hytti, anni.hytti(at)tekes.fi, puh. 050 5577 465

comments powered by Disqus