Ideahaku innovatiivisten ratkaisujen hankintojen valmisteluun

Hakuaika: ti 17.06.2014 - pe 29.08.2014

Lisärahoitusta INKA-ohjelmaan!

Tekes rahoittaa INKAan liittyvien innovatiivisten ratkaisujen hankintojen valmistelua erillisestä budjetista.

Ideahaun hakuaika: ti 17.6.2014 – pe 29.8.2014

Kerro ideasi 29.8. mennessä. Lyhyt kuvaus riittää, kunhan siitä selviää

  • tulevan hankinnan sisältö ja merkittävyys
  • minkälaista uudistusta ja parannusta haetaan sekä miten hankintamenettelyjä kehitetään
  • miten hankinta voi tarjota yrityksille referenssejä uusille ratkaisuille tai toimintatavoille.

Tavoite on saada innovatiivisten hankintojen kautta innovaatioita nopeammin markkinoille. Idea voi liittyä kaupungin omaan hankintaan tai se voi olla muutaman kaupungin yhteinen.

Ideahaku on suunnattu innovatiivisten ratkaisujen hankintojen valmisteluun, millä tuetaan ensisijaisesti INKA-ohjelman teemoja; Biotalous, Kestävät energiaratkaisut, Tulevaisuuden terveys, Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä Kyberturvallisuus. Tämän lisäksi hankkeita voi esittää muille aluille erityisesti älyliikenteen, cleantechin ja digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen liittyen.

Tekes on varautunut rahoittamaan ideahaun pohjalta syntyviä innovatiivisten hankintojen valmisteluprojekteja korkeintaan kahdella (2) miljoonalla eurolla Tekesin rahoituskriteerien mukaisesti. Ideahaussa sovelletaan Tekesin Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -rahoitusta. Sivuilta löytyy esimerkkejä rahoitetuista hankkeista. Hankinta voi liittyä esimerkiksi tulevaisuuden kouluun, tulevaisuuden sairaalaan tai uusien cleantech-ratkaisujen hankintaan.

Tekesin rahoitus voi kohdistua hankinnan valmisteluun ja on tyypillisesti 35 % tai 50 % hankkeen kustannuksista. Hankkeen budjetti on tyypillisesti 50 000–200 000 €. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa hankkeiden rahoitus on tarkoitettu hankintayksikölle. Yritysten hankkeiden kohdalla noudatetaan Tekesin normaaleja arviointi- ja rahoituskriteerejä. Tällöin kannustetaan ottamaan etukäteen yhteyttä Tekesin asiantuntijaan.

Hankinnassa tulee tähdätä merkittävään uudistumiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että tuleva hankinta tarjoaa välillisesti yrityksille referenssejä ja täten kehittää markkinoiden toimintaa. Tyypillisesti hankkeissa rahoitetaan tarpeen uudenlaista määrittelyä ja kriteeristöjen laadintaa, elinkaaren aikaisten vaikutusten arviointia, markkinavuoropuheluun panostamista, mahdollisten kannusteiden ja sopimusmallien kehittämistä, loppukäyttäjien osallistamista sekä uudenlaista yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden välillä. Tavoite on, että hanke koostuu ylimääräisistä tehtävistä, joita tarvitaan uudentyyppisen hankinnan valmisteluun. Tavoite on, että opit leviävät seuraaviin hankintoihin sekä muiden kaupunkien hyödynnettäväksi.

Ideoiden merkittävyyttä arvioidaan:

  • hankinnan uudistava vaikutus
  • uudet toimintatavat hankintamenettelyssä
  • referenssien mahdollistaminen
  • uudistuminen suhteessa toimialan nykytilanteeseen ja käytäntöihin

Tekes tarjoaa neuvontaa parhaiden ideoiden jatkojalostamiseen. Tavoite on, että usean idean pohjalta syntyy Tekes-rahoitteinen innovaatiot julkisissa hankinnoissa -hanke tai t&k-hanke.

Päästäksesi mukaan, täytä tunnustelulomake, 29.8. mennessä. Lomakkeen kohdassa 'Kehittäminen painottuu' valitse 'Muu, mikä' ja kirjoita sen alla olevaan kenttään 'Huippuostajat'. Täytä idea kohtiin "Kuvaa kehitysideasi" ja "Asiakastarve ja hyöty". Ideoita voi lähettää aiemminkin ja keskustelut Tekesin kanssa voidaan aloittaa välittömästi.

Lisätietoja

Sampsa Nissinen
Huippuostajat ohjelmapäällikkö
sampsa.nissinen (at) tekes.fi