FiDiPro-ohjelman varsinainen haku (II vaihe) 2014

Hakuaika: ke 19.03.2014 - ke 04.06.2014

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

Tekes pyytää FiDiPro-ohjelman aiehaun perusteella jatkoon valituilta projekteilta varsinaisen II-vaiheen hakemuksen. Jatkoon päässeet projektit saavat tiedon aiehaun tuloksista viikolla 15.

Hakuaika:

Aiehaun perusteella Tekesin jatkoon pyytämät varsinaiset FiDiPro-hakemukset tulee olla Tekesissä viimeistään 4.6.2014.

Varsinainen FiDiPro-hakemus laaditaan Tekesin julkisen tutkimuksen hakuohjeiden mukaisesti.

Tarkemmat hakuohjeet

Tekesin FiDiPro-sivut

Tekesin rahoitus tutkimusorganisaatioille

Lisätietoa

asiantuntija Hanna Rantala, Tekes
puh. 050 5577 797
hanna.rantala(at)tekes.fi