FiDiPro Finland Distuinguished Professor Programme -aiehaku 2015

Hakuaika: ke 01.10.2014 - to 26.02.2015

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

FiDiPro-ohjelman hakuprosessi on kaksivaiheinen. Aiehaun perusteella Tekes valitsee varsinaiseen hakuun pyydettävät projektit. Rahoitusta haetaan projektille, jossa hakijana on suomalainen tutkimusorganisaatio.  FiDiPro-projekti voidaan toteuttaa myös yritysten ja tutkimuslaitoksen yhteishankkeena (rinnakkaisprojekti).

Tekesin aiehaku 2015: Aiehakemukset tulee olla Tekesissä viimeistään 26.2.2015.
Aiehakemus jätetään aiehakemuslomakkeella, joka toimitetaan liitteineen määräaikaan mennessä Tekesin kirjaamoon sähköpostilla: kirjaamo(at)tekes.fi.

Tarkemmat hakuohjeet ja lomakkeet: www.tekes.fi/fidipro/hakuohjeet

Projektityypit Tekesin rahoittamissa FiDiPro-projekteissa

FiDiPro-rahoitus on tarkoitettu projekteille, joihin palkataan kansainvälinen huippututkija. Hankkeissa tulee huomioida erityisesti uusi osaaminen, sen merkitys ja hyödyntäminen elinkeinoelämän ja suomalaisen innovaatioympäristön tarpeisiin.

  1. yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaisprojektit
    Lisätietoa rinnakkaisprojekteista

  2. tutkimusorganisaatioiden projektit, joiden tyyppi on elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus.
    Lisätietoa elinkeinoelämän kanssa verkottuneista projekteista

Tekesin rahoittamien FiDipro-projektien tavoitteena on projektin tulosten sekä uuden osaamisen laaja hyödyntäminen. Elinkeinoelämän kanssa verkottuneen tutkimuksen projekteissa yritysten rahoitusosuus on vähintään 5 % projektin hyväksytyistä kustannuksista.

Tekes painottaa arvioinnissa projekteja, jotka kuuluvat seuraaviin aihepiireihin: luonnonvarat ja resurssitehokkuus, digitaalisuus, hyvinvointi ja terveys, uudet liiketoimintaekosysteemit ja markkinoille vienti.

Rahoitusta FiDiPro Professor-  ja FiDiPro Fellow -projekteille:

Finland Distinguished Professor -rahoitusta haetaan kokeneen ja ansioituneen professoritasoisen huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen

FiDiPro Fellow -rahoitusta haetaan kokeneen ns. post doc-vaiheen ylittäneen (esim. accociate/assistant professor, junior professor, researcher) huippuosaajan kutsumiseksi Suomeen.  Hakuun toivotaan erityisesti FiDiPro Fellow -hakemuksia ansioituneiden tulevaisuuden huippujen kutsumiseksi Suomeen.

Lisätietoja:

Asiantuntija Hanna Rantala, Tekes
puh. 050 5577 797
hanna.rantala(at)tekes.fi
www.tekes.fi/fidipro