5.3.2015

Eurostars-ohjelman haku pk-yrityksille

Eurostars-ohjelmasta rahoitetaan pienten ja keskisuurten kasvuyritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Yritykset voivat lähettää ohjelmaan hakemuksia miltä tahansa aihealueelta. Eurostarsin seuraavan arviointikierroksen hakemusten viimeinen jättöpäivä on 5.3.2015.
Hakuaika: to 29.01.2015 - to 05.03.2015

Eurostars-projektien vetäjinä ovat pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka investoivat vähintään kymmenen prosenttia liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Projektikumppaneina voi olla toisia pk-yrityksiä ja suuria yrityksiä.

Projektiryhmässä tulee olla osallistujia vähintään kahdesta Eurostarsissa mukana olevasta maasta. Näiden lisäksi projektissa voi olla mukana muita eurooppalaisia tai osallistujia Euroopan ulkopuolelta.

Tutkimusintensiiviset pk-yritykset vastaavat vähintään puolesta koko projektikustannuksista. Projektit ovat kestoltaan enintään kolmivuotisia ja niiden tulosten odotetaan olevan markkinoilla parissa vuodessa projektin päätyttyä.

Eurostars-projektin osallistujat täyttävät yhdessä hakemuksen ja lähettävät sen sähköisesti Brysseliin torstaihin 5.3.2015 klo 20.00 (CET) mennessä. Hakemuspalvelu ja hakijan ohjeet ovat Eurostarsin verkkosivuilla.

Hakemukset arvioidaan kansainvälisesti ja rahoituspäätökset tehdään kansallisesti. Ohjelmaan hyväksytyt projektit käynnistyvät arviolta vuoden 2015 syksyllä. Seuraava arviointikierros alkaa 17.9.2015.

Tekes rahoittaa projektien suomalaisia osallistujia viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Hankkeiden tulee täyttää Tekesin rahoituskriteerit. Projektiosallistumista suunnittelevan kannattaa ottaa yhteyttä jo hankkeen valmisteluvaiheessa EUREKA-projektikoordinaattoreihin Tekesissä.

Lue lisää

Eurostars: www.eurostars-eureka.eu, www.tekes.fi/eurostars

Ota yhteyttä

Tom Warras
Asiantuntija
Tekes
p. 029 50 55839

Matti Evola
Asiantuntija
Tekes
p. 029 50 55835

Sähköpostin muoto: etunimi.sukunimi (at) tekes.fi

comments powered by Disqus