20.3.2014

Eurooppalainen yhteishaku yrityksille: MANUNET Call 2014

Hakuaika: 7.1.–20.3.2014

Erityisesti pk-yritysten tuotannon ja valmistustekniikan kehittämishankkeisiin suunnattu eurooppalainen MANUNET II 2014 -rahoitushaku on avattu. Tekes osallistuu hakuun liitännäisjäsenenä.

Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä hyödyntämään kansainvälistä osaamista ja verkottumista oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Tekesin rahoitus kohdistuu tässä haussa ainoastaan yritysten kansainvälisiin, innovatiivisiin ja vaikutukseltaan laaja-alaisiin tuotannon ja valmistustekniikan kehittämishankkeisiin. Tutkimusorganisaatioiden osallistuminen projekteihin alihankkijan roolissa on suotavaa.

Haun teema-alueet ovat:

 • Knowledge-based engineering, information and communication technologies for manufacturing (industrial robotics, computer-aided engineering and design, automated manufacturing, product lifetime management, etc.)
 • Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource efficiency and recycling.
 • Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, forming, consolidating, assembling.
 • New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, composites, insulation, etc.).
 • New manufacturing methods, components and systems (development of demonstrators, devices and equipments, logistic systems, etc.).
 • Other technologies/products related to the manufacturing field

Hakuun osallistuu yhteensä 14 maata. Projektikonsortiossa pitää olla partnereita vähintään kahdesta hakuun osallistuvasta MANUNET-maasta. Haku toteutetaan kolmivaiheisena.

Haku alkaa 7.1.2014

 • Deadline for pre-proposal submission: 20th March 2014, 17:00 (CET)
 • Deadline for full proposals submission: 10th July 2014, 17:00 (CET)

Projektikoordinaattorin tulee jättää sähköinen MANUNET-aiehakemus 20.3.2014 ja varsinainen hakemus 10.7.2014 mennessä. Hakemukset arvioidaan sekä kansallisin kriteerein että ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Arvioinnissa hyvin menestyneiden MANUNET-statuksen saaneiden projektien osapuolet saavat rahoituksen kukin omalta kansalliselta rahoittajaltaan. Rahoituspäätökset tehdään syksyllä 2014.

Projektihakemuksen laadintaa varten seuraavat Tekesin ohjeet:

 • Tekesiltä rahoitusta hakevien suomalaisten yritysten on jätettävä normaali Tekesin hakemus liitteineen viimeistään 13.6.2014.Tekesin rahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä Tekesin normaalit rahoituskriteerit.
 • Konsortiossa voi olla mukana myös partneri, joka ei hae julkista tukea, vaan osallistuu projektin toteutukseen omalla rahoituksella.
 • Kansallisen arvioinnin lisäksi ulkopuoliset, kansainväliset asiantuntijat arvioitsevat hakemukset.
 • Tekes tekee suomalaisia hakijoita koskevat rahoituspäätökset kansainvälisen arvioinnin tulokset huomioon ottaen.Yritykset raportoivat projektin etenemisestä ainoastaan Tekesille noudattaen Tekesin normaaleja raportointikäytäntöjä. Projektikoordinaattori velvoitetaan antamaan vuosittain lyhyt MANUNET-yhteenveto projektin etenemisestä.
 • Hakijoiden edellytetään ottavan yhteyttä Tekesiin Matti Evolaan aikaisessa vaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja

hausta, haun kriteereistä ja aikataulusta MANUNET II -nettisivuilta

Matti Evola
asiantuntija
Tekes
Puh. 050 5577 835
matti.evola (at) tekes.fi

 

comments powered by Disqus