Eurooppalainen yhteishaku: M-ERA.NET Call 2013: Materials Science and Engineering including Micro and Nanotechnology

Onko yritykselläsi mielessä jokin materiaalien kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä projekti, johon haluaisit mukaan yhteistyökumppaneita muualta Euroopasta? M-ERA.NET tarjoaa mahdollisuuden saada vaivattomasti rahoitusta hyville eurooppalaisille tutkimus- ja kehityshankkeille suoraan omalta kansalliselta rahoittajalta. Suomessa hakuun voivat osallistua kotimaiset yritykset.

Tekesin rahoitus kohdistuu yritysten kansainvälisiin, innovatiivisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin projekteihin. Tekesin tuki pk-yrityksille on enimmillään 65 % projektin kustannuksista. Yrityksiä kannustetaan yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden kanssa, joiden osaamista voidaan sisällyttää projektiin ostettuna palveluna.

Haun teema-alueet

  1. Integrated Computational Materials Engineering
  2. Interfaces, Surfaces and Coatings
  3. Composite Technology
  4. Materials for Sustainable and Affordable Low Carbon Energy Technologies

Aiehaku päättyy 30.10.2013 klo 12:00 (CET).

Haussa on mukana yhteensä 23 maata Euroopasta ja lisäksi Taiwan sekä Venäjä. Kukin maa osallistuu omalla ohjelmallaan, joihin hakijoita kehotetaan huolellisesti tutustumaan. Suomessa haku järjestetään osana Tekesin Toiminnalliset materiaalit -ohjelmaa. Projektikonsortiossa pitää olla vähintään kolme partneria kahdesta hakuun osallistuvasta M-ERA.NET -maasta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Projektikoordinaattorin tulee jättää sähköinen M-ERA.NET -aiehakemus 30.10.2013 mennessä. Jatkoon päässeitä pyydetään toimittamaan varsinainen hakemus sähköisesti 25.3.2014 mennessä.

Hakemukset arvioidaan sekä kansallisin kriteerein että ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntäen. Arvioinnissa hyvin menestyneiden projektien osapuolet saavat rahoituksen kukin omalta kansalliselta rahoittajaltaan. Rahoituspäätökset pyritään tekemään kesän/syksyn 2014 aikana.

Ohjeet projektihakemuksen laadintaan

  • Tekesiltä rahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä Tekesin normaalit rahoitusperiaatteet.
  • Aiehakuvaiheessa yrityksen ei tarvitse jättää erillistä Tekesin hakemusta. Ainoastaan jatkoon päässet suomalaiset yritykset jättävät Tekesin hakemuslomakkeen 25.3.2014 mennessä.
  • Konsortiossa voi olla mukana myös partneri, joka ei hae julkista tukea, vaan osallistuu projektin toteutukseen omalla rahoituksella.
  • Kansallisen arvioinnin lisäksi ulkopuoliset, kansainväliset asiantuntijat arvioivat hakemukset. Tekes tekee suomalaisia hakijoita koskevat rahoituspäätökset kansainvälisen arvioinnin tulokset huomioon ottaen.
  • Yritykset raportoivat projektin etenemisestä Tekesille noudattaen Tekesin normaaleja raportointikäytäntöjä.
  • Hakijoiden edellytetään ottavan yhteyttä Tekesiin aikaisessa vaiheessa ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoa hausta, teema-alueista ja osallistuvista maista on M-ERA-NETin kotisivuilla.

Johtava asiantuntija Sisko Sipilä, Tekes
Puh. 050 5577 845
sisko.sipila (at) tekes.fi