Eurooppalainen yhteishaku: EuroTransBio 9th call for small and medium sized enterprises (SMEs), collaborating in the area of modern biotechnology

Haku tarjoaa mahdollisuuden saada rahoitusta hyville eurooppalaisille tutkimus- ja kehityshankkeille suoraan omalta kansalliselta rahoittajalta. Suomessa hakuun voivat osallistua kotimaiset yritykset.

Hakuaika: 2.10.2013-31.1.2014

Tekesin rahoitus kohdistuu yritysten kansainvälisiin, innovatiivisiin ja vaikuttavuudeltaan merkittäviin projekteihin. Tekesin tuki pk-yrityksille on enimmillään 65 % projektin kustannuksista. Tutkimusorganisaatioiden osaamista voidaan sisällyttää projektiin ostettuna palveluna.

Haku sulkeutuu 31.1.2014.

Haussa on mukana yhteensä 9 maata/aluetta Euroopasta sekä Venäjä. Projektikonsortiossa pitää olla vähintään 2 partneria kahdesta hakuun osallistuvasta maasta ja koordinaattorin tulee olla SME. Lisätietoa hausta sekä tarkemmat ohjeet haun kriteereistä ja hakemuksen jättämisestä ovat EuroTransBion kotisivuilla.

Hakemukset arvioidaan EuroTransBion omien sekä kansallisin kriteerein. Arvioinnissa hyvin menestyneiden projektien osapuolet saavat rahoituksen kukin omalta kansalliselta rahoittajaltaan. Rahoituspäätökset pyritään tekemään syksyn 2014 aikana.

Ohjeet projektihakemuksen laadintaan

  • Tekesiltä rahoitusta hakevan yrityksen on täytettävä Tekesin normaalit rahoitusperiaatteet.
  • Yrityskonsortion tarvitsee jättää hakemus EuroTransBion hakutoimistoon 31.1.2014 mennessä. Tekesin hakemukset pyydetään myöhemmin EuroTransBion kansainvälisen arvioinnin jälkeen kesällä v. 2014
  • Konsortiossa voi olla mukana myös partneri, joka ei hae julkista tukea, mutta osallistuu projektin toteutukseen omalla rahoituksella.
  • Yritykset raportoivat rahoitetun projektin etenemisestä Tekesille noudattaen Tekesin normaaleja raportointikäytäntöjä.
  • Hakijoiden kannattaa ottaa yhteyttä Tekesiin ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Raimo Pakkanen, Tekes
Puh. 050 5577 829
raimo.pakkanen (at) tekes.fi