Tuomo Alasoini: Väärän kuninkaan päivä

Muumimamma, Väinämöinen, Gandalf ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa pitkään. Vanhoja on totuttu pitämään viisaina, vakaina ja harkitsevina. He ovat kuitenkin konservatiiveja ja radikaaleimmillaankin vain reformisteja. Todelliset vallankumoukselliset ovat joko nuoria tai tulevat vallitsevan genren ulkopuolelta.

Huipulla tuulee

Tämä pätee myös yritysmaailmaan. Suurimpien ja menestyneimpien yritysten listan huipulla tuulee. Ja kovaa tuuleekin. Esimerkiksi Yhdysvaltain sadasta suurimmasta yrityksestä vuonna 1980 vain joka neljäs löytyy samalta listalta enää vuonna 2005. Exxon Mobil, General Motors, Ford ja General Electric ovat suuria edelleen. Mutta kuka muistaa enää esimerkiksi teknologisen kehityksen yliajaman Kodakin tai surullisenkuuluisan Union Carbiden suuruuden päiviä? Täysin genren ja jopa koko vuoden 1980 listan ulkopuolelta tuli vastaavasti vuoden 2005 ykkönen: arkansasilainen maalaiskauppaketju Wal-Mart.

Tulevaisuuden menestystä on vaikea rakentaa menneen suuruuden varaan. Menestys on liian pitkään jatkuessaan myrkkyä monelle yritykselle. Menestys saa johtajat istumaan vallassa liian pitkään ja uskomaan omaan korvaamattomuuteen. Menestys oikeuttaa johtajat rekrytoimaan yritykseen omia kloonejaan. Yrittämällä kloonata mennyttä menestystä kylvetään tulevan kriisin siemenet. Historia opettaa vain sen, että se ei toista itseään.

Kloonatun johtajakaartin myötä yritykseen syntyy pönötyksen kulttuuri. Ominaista sille on jähmeys, rituaalimaisuus ja tympeä esimiesten mielistely. Mitään ei saa muutettua, vaikka hakkaisi tikkana päätään seinään.

Vastalääkettä pönötykseen

Mutta ei hätää! Pönötyksen kulttuuriin on vastalääke. Aidosti uudistumaan pyrkivät johtajat harjoittavat käänteismentorointia. He eivät koteloidu konttoriinsa, vaan kuuntelevat asiakkaita ja työntekijöitä.

He haluavat oppia näkemään asioita uudessa valossa. He haluavat itselleen hyvän digitaalisen lukutaidon sekä kyvyn ymmärtää verkkomaailman logiikkaa ja siihen perustuvaa yhteisöllistä tapaa toimia ja ratkaista ongelmia. Vain näin voi menestyä innovaatiotaloudessa. He delegoivat valtaa ja vastuuta, jotta heillä ei olisi aina kiire, vaan joskus myös aikaa pysähtyä ajattelemaan. Vain näin voidaan murtaa informaatiotulvan ja jatkuvan aikapaineen tyrannia.

Sinuhe egyptiläisen lukeneet muistanevat, kuinka muinaisessa Babyloniassa vietettiin kerran vuodessa väärän kuninkaan päivää kääntämällä hierarkiat nurin niskoin. Idea sopii myös moderniin yrityselämään. Tosin sillä erotuksella, ettei johtajan pidä muuttua asiakkaidensa ja alaistensa palvelijaksi vain kerran vuodessa, vaan olla mieleltään alati avoin ja vastaanottavainen.

Tuomo Alasoini
Kirjoittaja on Tekesin Työelämän innovaatiot ja kehittäminen -yksikön johtaja