Riikka Heikinheimo: Tutkimusrahoitus uudistuu osana Tekesin laajempaa uudistumista

Rahoituksemme korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille palvelee päämääristämme ennen kaikkea innovaatiotoiminnan kyvykkyyksien kasvattamista. Oikeanlaisten osaamisten avulla voimme saavuttaa sen kasvun, joka takaa sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.

Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat yritysten ohella oleellinen osa innovaatiojärjestelmäämme. Varsinkin korkeakoulujen tehtävänä on kouluttaa maahamme osaajia. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tehtävänä on tehdä myös tutkimusta, joka luo uutta tietoa ja osaamista. Tämän osaamisen pitää siirtyä myös liiketoiminnaksi, vain sitä kautta syntyvät tulevaisuuden työpaikat. Parhaiten tämä osaamisen muuttaminen työpaikoiksi onnistuu tietenkin yritysten toimesta.

Tekesin rahoittamassa tutkimuksessa on aina ollut vahva relevanssipohja. Mielestämme tehtävästä tutkimuksesta ja sen tuloksista täytyy olla tutkijoiden itsensä saaman hyödyn lisäksi myös laajempaa hyötyä yhteiskunnalle. Tässä on myös onnistuttu hyvin. Kun mitataan tutkijoiden ja yritysten välisen yhteistyön määrää, olemme kansainvälisissä vertailuissa kärjessä. Käytännössä Tekesin rahoittamassa tutkimuksessa on luotu paljon sitä osaamispohjaa, joille yritykset ovat omaa liiketoimintaansa myöhemmin rakentaneet.

Osaamista myös Suomen ulkopuolelta

Myös laatuun on kiinnitettävä huomiota. Parhaimmassa mahdollisessa tilanteessa kilpailisimme kansainvälisessä tieteen kärkikaartissa kaikilla niillä osa-alueilla, joille teollinen toimintamme perustuu. Tähän tilanteeseen on valitettavasti vielä kuitenkin matkaa. Siksi onkin ollut tarpeen hankkia osaamista maamme rajojen ulkopuolelta. Edellyttämällä rahoitettavilta hankkeilta tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, joko yhteishankkeiden tai tutkijan liikkuvuuden muodossa, olemme voineet lisätä suomalaisten tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä teollisuuden kannalta tärkeillä aloilla.

Myös erillinen ulkomaisten huippuosaajien tuominen vähäksi aikaa Suomeen FiDiPro-rahoituksella on tähdännyt tähän päämäärään. Ohjelma onkin lyönyt itsensä hienosti läpi. Sisällöllisesti ohjelma on jatkuvasti laajentunut ja liikuttaa tänä päivänä jo varsin monipuolista huippuosaajien joukkoa.

Tutkimusrahoituksessamme on jatkossa paljon vanhaa, mutta myös vähän uutta. Jatkamme tutkijoiden ja yritysten yhdessä tehtävän tutkimuksen rahoittamista joko ohjelmissa (Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus) tai yritysvetoisissa rinnakkaishankkeissa. Myös Tekesin rahoitus strategisen huippuosaamisen keskittymiin (SHOK) jatkuu osana uudistettua julkisen tutkimuksen rahoitusta. Niinikään vierailevien huippututkijoiden rekrytointi Suomeen eli FiDiPro-rahoitus jatkuu.

Hyvin toimivasta ja tuloksellisesta yhteisrahoituksesta huolimatta yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin on kumuloitunut vuosien saatossa paljon sellaista osaamista, joka ansaitsi tulla laajemmin yhteiskunnan hyödyksi. Aina Suomesta ei löydy sopivia yrityksiä, tai joskus alustava tieto on vielä niin raakile, ettei se vielä kiinnosta yrityksiä.

Yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta itseltään puuttuu osaamista tulosten paketoimiseksi mielekkäiksi liiketoimintakokonaisuuksiksi. Toki aloitteita tulosten kaupallistamiseksi on tehty ja paikoin siinä on onnistuttu. Uskomme kuitenkin, että pystymme Suomessa vieläkin parempaan kunhan siihen annetaan mahdollisuus, ja luodaan toimiva malli. Tähän tähtäämme tutkimusrahoituksemme uudistuvalla osiolla, jota kutsumme Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -rahoitukseksi.

Kokeileva ja joustava tutkimusrahoitus

Kun uudistimme strategiaamme, kävimme laajalti keskusteluja asiakkaittemme kanssa. Aina kun keskustelun aiheena oli tutkimusrahoitus, esiin nousi toive kokeilevasta ja joustavasta tutkimusrahoituksesta. Sellaisesta, jonka turvin voisi kokeilla aivan pähkähullujakin asioita. Ehkä jopa yllättäen moni ehdotuksista tuli teollisuudesta.

Toinen uusista rahoitusmuodoistamme tähtää tähän tarpeeseen. Strategisilla tutkimusavauksilla pyrimme antamaan tutkimusryhmille mahdollisuuden kokeilla jotain todella uutta. Jotain sellaista, jonka merkitystä ja relevanssia on vielä vaikea tietää varmasti, mutta jonka merkitys saattaa tulevaisuudessa olla todella suuri. Jos näin käy, yritysten kiinnostus tulee kyllä heräämään. Molempia uusia rahoitustoiminnan muotoja on kehitetty asiakkaita kuullen. Tänä vuonna ensimmäiset haut ovat auki. Alku voi olla opettelemista puolin ja toisin, mutta jo vuoden kuluttua saamme viitteitä kannattaako jatkaa.

Riikka Heikinheimo
johtaja, osaamisalueet ja kansainvälinen verkosto