Teija Lahti-Nuuttila: Tiellä kestävään talouteen

Kestävä kehitys nousee parrasvaloihin kesäkuussa. Silloin pidetään Rio de Janeirossa YK:n kestävän kehityksen huippukokous (Rio+20). Suomessa puolestaan järjestetään kestävän talouden suurtapahtuma – Green Growth Summit. Sen taustavoimina ovat Tekes, TEM, EK ympäristöfoorumi ja CleanTech Finland.

Myös Rion kestävän kehityksen kokouksessa talousasiat ovat vahvasti esillä. Nähdään, että talouden kehittäminen luonnon kantokyvyn puitteissa vähentää köyhyyttä ja lisää hyvinvointia, kun uutta parempaa teknologiaa saadaan käyttöön ja syntyy uusia työpaikkoja.

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, onko ylipäätään mahdollista yhdistää talouskasvu ja kestävä kehitys? Nykyisillä toimintatavoilla ja rakenteilla se ei tule onnistumaan. Talouden kasvun perustuu jatkossa yhä enemmän aineettomiin tuotteisiin, uusiutuviin raaka-aineisiin ja uudentyyppisiin resurssitehokkaisiin toimintamalleihin. Muutokseen ajavat kasvavat energia- ja raaka-ainekustannukset. Niukkenevia luonnonvaroja on käytettävä viisaasti.

Merkkejä siirtymästä uudenlaiseen talouteen on jo näkyvissä. Autoihin voi tankata biopolttoaineita ja sähköautot tekevät tuloaan. On myös kehitetty autojen yhteiskäyttöpalvelu vaihtoehdoksi oman auton hankkimiselle. Uusiutuvan energian osuus kasvaa vauhdilla. Euroopassa viime vuonna tehdyistä uusista sähköntuotantoinvestoinneista yli 70 % perustui uusiutuvaan energiaan. Sijoittajat näkevät energiatehokkuudessa uuden kasvualan. Esimerkiksi kasvuyrityksiä listaava Deloitte nosti viime vuonna nopeimmin kasvavaksi yritykseksi Suomessa meriteollisuudelle energiatehokkuusjärjestelmiä kehittävän Eniram Oy:n, jonka liikevaihto oli kasvanut huikeat 6209 % viidessä vuodessa.

Lupauskampanjalla vihreän talouden edelläkävijäksi

Tekesin tavoitteena on vauhdittaa luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvien uusien liiketoimintojen syntyä. Visiona on Suomen edelläkävijyys vihreässä taloudessa. Vision toteutuminen edellyttää kuitenkin, että julkinen sektori ja elinkeinoelämä puhaltavat voimalla yhteen hiileen. Yksistään innovatiivisilla ideoilla ei päästä pitkälle. Tarvitaan kokonaisvaltaisesti ekotehokkaita ratkaisuja suosiva toimintaympäristö. Sellainen, jossa on imua uusille kokeiluille, jossa julkisilla hankinnoilla luodaan ensimarkkinaa, jossa yhteistyöllä poistetaan rahoitus- ja markkinaesteitä ja jossa kuluttajat ja kansalaisyhteisötkin ovat ideoimassa käyttökelpoisia ratkaisuja.

Tällaisen toimintaympäristön ei tarvitse jäädä haaveeksi! TEM ja Tekesin Green Growth -ohjelma ovat yhdessä käynnistäneet lupauskampanjan. Eri organisaatioilta pyydetään konkreettisia lupauksia siitä, millä tavalla ne sitoutuvat edistämään kestävää talouskasvua. Lupauksista on tarkoitus muodostaa tiekartta ympäristöliiketoiminnan edelläkävijyyteen. Lupaukset siis käynnistävät prosessin, jolla rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria. Annetut lupaukset julkistetaan 6.6.2012 pidettävässä Green Growth Summit -tapahtumassa.

Lupauskampanja on otettu erittäin hyvin vastaan. Uusia innostuneita osallistuja on ilmaantunut päivittäin. Näyttää siltä, että tahtotila Suomen ympäristöliiketoiminnan nostamiseksi uudelle tasolle on todella vahva. Jokaisella organisaatiolla on tässä oma tärkeä roolinsa. Myös yksittäisiä yrityksiä on ilmoittautunut mukaan. Mikä olisi sinun lupauksesi?

Teija Lahti-Nuuttila
Kirjoittaja on Tekesin Energia ja ympäristö -liiketoiminta-alueen toimialajohtaja

Kuva: Susanna Lehto