Kari Komulainen: Talous kasvaa kohisten

Eurokriisin varjoon on jäänyt se, että maailmasta löytyy kymmeniä maita, joiden talous kasvaa parhaillaankin 5-10 prosentin vuosivauhtia. Näihin nopean kasvun talouksiin kuuluvat Kiinan ja Intian lisäksi myös Indonesia, Malesia, Thaimaa ja Vietnam. Latinalaisen Amerikan isoista valtioista Brasilia ja Argentiina kuuluvat nopean kasvun kerhoon, ja Afrikassakin on maita, joissa talous parhaimmillaan kasvaa yli kymmenen prosentin vuosivauhtia.

Kyseessä ei ole tilapäinen ilmiö, vaan 25 nopeimmin kasvanutta maata pystyivät läpi 2000-luvun keskimäärin liki 6% vuotuiseen kasvuun. Luku oli yli kolminkertainen verrattuna Länsi-Eurooppaan ja muihin kehittyneisiin talouksiin. Mikäli tahti jatkuu tällaisena, puolet maailman bruttokansantuotteesta luodaan jo tämän vuosikymmenen lopussa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolisissa nopean kasvun talouksissa.

Suomen taloudellisia ulkosuhteita Matti Alahuhdan johdolla puntaroinut työryhmä totesi, että kehittyvät maat ovat jo muuttuneet maailman suurimmiksi markkinoiksi monilla business to business -toimialoilla. Ne ovat hyvää vauhtia nousemassa myös maailman suurimmiksi kuluttajamarkkinoiksi. Silti Suomen tavaravienti suuntautuu valtaosin läntiseen Eurooppaan. Keskeisistä kauppakumppaneistamme vain Venäjä luetaan nopean kasvun talouksiin, muuten teemme kauppaa markkinoilla joita piinaa hidas kasvu tai pahimmillaan taantuma. Mikä jarruttaa suomalaisten innovaatioiden läpimurtoa nopean kasvun talouksissa?

Innovaatio on toimintaa, jolla luodaan ja toimitetaan uutta arvoa asiakkaalle. Viime kädessä asiakas – innovaatiolla ratkaistavan ongelman omistaja – määrittele innovaation arvon itselleen. Asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten selvittäminen ei ole missään oloissa suoraviivaista, ja erityisen vaikeaksi se käy jos innovaation tuottaja ja käyttäjät toimivat tyystin erilaisessa liiketoimintaympäristössä. Miten vaikkapa suomalaisesta koulutusosaamisesta osataan muokata vientituotteita maihin, joiden kouluissa smart boardin virkaa toimittaa edelleen liitutaulu? Tai miten ja kenelle pitäisi myydä, jos kohdemaassa liike-elämä ja hallinto ovat kytkeytyneet tiiviisti yhteen?

Tekes nopeuttaa innovatiivisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä rahoittamalla projekteja, joissa analysoidaan asiakastarpeita, kehitetään innovatiivisia liiketoimintamalleja ja luodaan liiketoiminnassa tarvittavia kumppanuuksia ja verkostoja. Jos olet kiinnostunut kehittämään yrityksesi liiketoimintaa, tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille, ota yhteyttä.

Kuulisin myös mielelläni ajatuksiasi siitä, miten Tekes tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittajana voisi olla apunasi yrityksesi hakiessa kasvumahdollisuuksia nopean kasvun markkinoilta. Jos olet tutkija, haastan sinua esittämään tutkimusideoita joista voisi kehkeytyä nopean kasvun markkinoilla tarvittavaa huippuosaamista ja liiketoimintaa.

Yksi suomalaisista kehittyvien markkinoiden tilaisuuden oivaltajista on ohjelmistoyritys Blaast, joka tuo pilvipalvelulla älypuhelinten ominaisuudet halpoihin matkapuhelimiin. Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitusta Tekesistä saanut yritys on jo tehnyt avauksen Indonesiaan. http://www.arcticstartup.com/2012/01/24/blaast-launches-in-indonesia-targets-the-next-billion-users

Kari Komulainen
Yksikön johtaja, Kansainvälinen verkosto

Kirjoittaja koordinoi toimenpiteitä Tekesin painopistealueella Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Kuva: Susanna Lehto