Risto Setälä: Nopeammin, ketterämmin, edullisemmin

Startup-yritykset ovat nousseet joka suunnalla kasvavan kiinnostuksen kohteiksi. Poliittiset päättäjät laskevat, että elinkeinoelämän kipeästi kaivattu uudistuminen tapahtuu uusien innokkaiden kasvuun ja kansainväliseen liiketoimintaan tähtäävien yritysten vauhdittamana. Media nostaa mielellään esiin uuden sukupolven yrityksiä ja yrittäjiä, koska ne lähtevät usein ennakkoluulottomasti haastamaan vanhoja toimijoita ja vanhentuneita toimintamalleja.

Tapa, jolla alkuvaiheen yritykset tekevät omaa tuotekehitystään on muuttunut nopeammaksi ja ketterämmäksi. Vaikka teknologia on edelleen vahvasti mukana, sen rooli on erilainen kuin aiemmin. Kilpailukyvyn ydin voi olla uudessa liiketoimintamallissa yhdistettynä hyvään teknologian, verkoston ja asiakkuuksien hallintaan.

Vuonna 2005 tehdyn selvityksen (Doblin: Ten Types of Innovation) mukaan yritykset viilaavat edelleen liikaa omaa ydintuotetta tai palvelua, vaikka paras tuotto innovaatiotoiminnasta tulisi erityisesti hyvään käyttäjäkokemukseen ja liiketoimintamalliin panostamalla. Ensimmäisille asiakkaille on tehtävä nopeasti riittävän hyvää ja tämän jälkeen jatkuvasti kehitettävä liiketoimintaa eteenpäin saadun asiakas- ja markkinapalautteen pohjalta.

Kokeile rohkeasti, opi kokemuksesta

Äärimmilleen vietynä alkuvaiheen kehitys voi olla ns. Lean Startup -mallin mukaista. Kyseistä menetelmää on kehitetty Piilaakson suunnalla vuosia. Ketterän mallin mukaisen startup-liikkeen taustalla ovat mm. Eric Ries (Lean Startup), Steve Blank (Customer Development) ja Alexander Osterwalder (Business Model Canvas). Kokemukset hyvistä tuloksista ovat levinneet laajalle. Suomessa toimintamallia on testattu mm. Aalto-yliopiston ja Protomoiden suunnalla.

Lean Startup perustuu siihen, että uusia asioita pitää lähteä rohkeasti kokeilemaan oikeiden asiakkaiden kanssa mahdollisimman aikaisin ja toisaalta pitää pystyä systemaattisesti oppimaan kertyneestä kokemuksesta. Tarvittavien muutosten tekeminen on nopeampaa, kun niihin varaudutaan jo alkuvaiheessa. Jos merkittäviä muutostarpeita ei tule eteen, olisi siitä oltava oikeastaan huolissaan!

Kehittäminen Lean Startup -mallilla on edullista. Useita selvitettäviä asioita (esim. arvolupaus- ja kasvuoletukset) voi testata tekemällä pienimuotoisen demon tai prototyypin tai jopa rakentamalla amerikkalaiseen tyyliin pelkät myyntikalvot laadukkaan palautteen keräämistä varten – hintalappu muutama sata euroa. Ei kehitetä vuositolkulla tuotteita, joille ei löydy kysyntää, eikä panosteta kallista kasvurahoitusta liiketoimintaan, joka ei skaalaudu.

Pelkästään säästämällä ei kasvua tietenkään rakenneta, mutta jos rahat palavat jo yrityksen alkutaipaleella, on matkan jatkaminen usein mahdotonta. Ideana on, että vasta kun liiketoimintamalli ja sen skaalautuvuus on testattu tarpeeksi hyvin, kannattaa panostaa operatiiviseen toimintaan ja kasvun rakentamiseen. Tässä vaiheessa ulkopuolista rahoitusta on myös löydettävissä helpommin, kun kotityöt on tehty kunnolla.

Toimii myös suuryrityksissä ja julkishallinnossa

Tekes on rahoittanut useita ketterällä mallilla eteneviä alkuvaiheen yrityksiä viime vuosina. Mobiilisovelluksiin keskittyvässä Tempo-hankkeessa on hyviä esimerkkejä projekteista, joissa yritykset testaavat omaa ideaansa kehittämällä sovelluksesta ensimmäisen prototyypin. Samalla ne keräävät palautetta mm. koemarkkinoinnin avulla laajalta käyttäjäjoukolta. Rahoituspäätöksissä voidaan nykyään ottaa huomioon myös muuttuvat tilanteet ja hyvin etenevälle projektille tarvittava lisärahoitus on mahdollista saada ilman uutta hakemusta.

Lean Startup ei ole mitään rakettitiedettä tai akateemista teoretisointia. Oikeastaan asian toteuttaminen vaatii vain oikeanlaista asennetta ja rohkeutta. Tällä mallilla voi toimia myös suuryrityksissä ja julkishallinnossa, mistä on mm. Eric Riesin kirjassa useita esimerkkejä.

Suosittelen lämpimästi näihin ajatuksiin tutustumista ja rohkeita kokeiluja: lähde liikkeelle isoista ideoista, selvitä lähtöoletukset, kehitä mahdollisimman edullinen tuoteversio eli minimituote, jolla oletukset testataan, mittaa pitävätkö ne paikkansa, opi systemaattisesti ja valloita maailma!

www.tekes.fi/tempo

Kirjoittaja Risto Setälä on Tekesin Ohjelmistot ja digitaalinen media -liiketoiminta-alueen toimialajohtaja.

Kuva: Markus Sommers