Jussi Kivikoski: Kohta tiedämme mihin SHOKit ovat yltäneet

Onko niistä SHOKeista mihinkään? Kun kuulen tämän epäilevän kysymyksen, haluaisin esittää vastakysymyksen: mitä niiltä voi oikeasti odottaa? Jo nyt?

SHOKien eli strategisen huippuosaamisen keskittymien elinkaari on vielä suhteellisen lyhyt, ensimmäiset tutkimusohjelmat ovat käynnistyneet vuonna 2008. Toimintaan on alusta lähtien kohdistunut paljon odotuksia ja kuvitelmia − sekä perusteltuja että perusteettomia. SHOKit on nähty ratkaisuna kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin, uudelleen nimettynä entisenä tekemisenä tai vanhojen toimialojen betonointina.

Tarkoituksena on ollut kuitenkin luoda uusi toimintatapa osaksi innovaatiotoiminnan kokonaisuutta. Toiminnalla tavoitellaan vahvojen teollisuusalojen uusiutumista ja tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta välttämättömän osaamisen luomista.

Toimintamalliin kuuluva pitkäjänteisyys on tarkoittanut myös malttia kehittää toimintatapaa ja odottaa tuloksia. Matkan varrella on tehty jo pieniä parannuksia, mutta isojen muutosten tekemiseen aika on ollut liian lyhyt.

Eväitä muutostarpeiden tarkasteluun ja suunnan muutoksiin saadaan juuri käynnistyvästä SHOK-toiminnan arvioinnista. Järjestelmätason arvioinnissa tarkastellaan mallin toimivuutta ja vaikuttavuutta osana suomalaista innovaatiojärjestelmää. Tämän lisäksi kunkin SHOKin toimintaa arvioivat SHOK-kohtaiset asiantuntijapaneelit.

Arvioinnin tekijäksi on tarjouskilpailun perusteella valittu ryhmä, jonka muodostavat Ramboll Management Consulting, Joanneum Research (Itävalta), Manchester Business School (Englanti), Gaia Consulting ja ETLA. SHOK-kohtaisiin arviointipaneeleihin on koottu sekä ulkomaisia että kotimaisia asiantuntijoita.

Arvioinnin keskeiset tulokset ovat käytettävissä vuoden loppuun mennessä. Silloin tiedämme, onko SHOK-toiminta oikealla tiellä.

Jussi Kivikoski
Kirjoittaja toimii Tekesin ohjelmista ja SHOK-toiminnasta vastaavana johtajana

Kuva: Susanna Lehto