Kari Venäläinen: KIS KIS KIS

Keep It Simple

Lopulta paras idea on se, joka tulee mieleen ensimmäisenä. Sen on jokainen meistä havainnut erilaisissa työpajoissa, tuotekehitysprosesseissa, tutkimuksessa ja henkilökohtaisessa ongelmanpohdiskelussa. Asian pohdiskelu, eri kanteilta lähestyminen ja mielipiteiden kyseleminen johtaa siihen, että huomataan sen ensimmäisen idean olevan kuitenkin ylivoimainen. Miksi siis monimutkaistaa selviä asioita?

Kuten Itsekin Silloin

Isoissa kokonaisuuksissa ja pitkissä haasteellisissa hankkeissa yhdessä työskentely, erilaisten osaamisten yhdistäminen ja positiivinen yhteisen tekemisen meininki johtaa aina parempaan lopputulokseen kuin yksin puurtaminen.

Se, miksi haluamme mieluummin puuhastella yksin tai tuttujen, omanikäisten, samaa sukupuolta olevien, tai muuten vaan kaverien kesken vanhoja hyviä aikoja muistellen omalla mukavuusalueellamme kotikunnassa, -maakunnassa ja -maassa, on täysin luonnollista. Ei siinä ole sinänsä mitään hävettävää.

Kuitenkin aivan uudenlaisia tuloksia, kasvua ja kansainvälistymistä tavoitellessamme yhdessä tekeminen, heittäytyminen toisen toimialan oppeihin ja uusien asioiden omaksuminen – varsinkin siltä nuoremmalta "kuluttajasukupolvelta" – voi johtaa uudestaan siihen kadotettuun tekemisen paloon. Olkaa avoimia uusille asioille!

Koeta Irrottautua Sopivasti

Nuorissa ikäluokissa on uudistumisen voima, jos sen yhdistää taitavasti kokemukseen. Viime vuosina parhaiten eteenpäin menneet yksittäiset yritykset ovat kokeneet nuorennusleikkauksen päättäjätasolla tai ovat kokonaan uusia yrityksiä. Nuoremmille vetovastuun antaminen on luonnonlaki.

Tekesin Sapuska-ohjelma päättyy tulevana vuodenvaihteena. Yleinen harhaluulo on, että ohjelman loppumisen myötä elintarvikealan kansainvälistymistä ja kasvua tukeva Tekesin toiminta olisi vähenemässä. Höpö höpö. Asia on juuri päinvastoin. Koko Tekesin nykyinen strategia tukee Sapuska-ohjelmassa painotettuja asioita eli voimallista kasvua ja kansainvälistymistä uudella tavalla.

Tekesissä on käynnistynyt ja käynnistymässä jatkuvasti rullaavan yritysrahoituksen lisäksi useita ohjelmia ja toimenpiteitä, joissa asiakkaan kokemaa lisäarvoa haetaan monelta eri kantilta. Itse puhuin ohjelman käynnistyessä vuoden 2008 marraskuussa oletuslisäarvotuotteista. Olin jo unohtanut sanan, mutta tottahan on: jos asiakas edes olettaa saavansa lisäarvoa tai hyvää fiilistä, on se jo lisäarvo. Pätee hyvin ruokaan ja sen trendeihin!

Kirjoittaja Kari Venäläinen on Sapuska-ohjelman päällikkö ja työskentelee teknologia-asiantuntijana Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.