Eero Lukin: Kestävää kehitystä kiinalaiseen tapaan

Ravintoloitsijalle on ilmoitettu, että kiinteistö tullaan purkamaan. Tarkempi ajankohta jää kuitenkin hämärän peittoon. Puolen vuoden kuluttua viranomaiset tulevat yllätysvierailulle ja ilmoittavat, että seuraavana päivänä ravintolan on oltava tyhjä.

Jokin laki on saattanut olla kolmekin vuotta voimassa ilman näkyviä toimenpiteitä, mutta sitten yhtenä päivänä sitä on noudatettava. Toimeenpanovaltaa onkin kritisoitu Kiinassa epämääräisyydestä.

Kolikon toinen puoli on se, että suuria muutoksia on mahdollista tehdä nopeasti. Kun kaiken maan omistaa valtio, kokonainen kortteli voidaan purkaa nopeasti. Ikävää niiden kannalta jotka joutuvat muuttamaan, mutta tehokasta verrattuna länsimaiseen pirstoutuneeseen maanomistukseen ja valituskierroksiin kaavapäätöksistä.

Asioiden mittakaavat ovat valtavia. Noin 50 prosenttia maailman rakentamisesta tehdään Kiinassa ja yli 60 prosenttia maan energiasta tuotetaan edelleen kivihiilestä. McKinseyn raportissa (2011) arvioidaan, että kaupungeissa asuvien kiinalaisten määrä nousee vuoden 2008 noin 600 miljoonasta vuonna 2025 yli 900 miljoonaan. Pelkästään Shanghain alueelle muuttaa noin 400000 uutta asukasta vuosittain.

The Tao of Sustainability -seminaarissa 2011 kerrottiin, että Kiinassa viedään kestävän kehityksen periaatteita käytäntöön. Keskusjohtoisessa maassa asian kertominen viranomaisen suulla merkitsee todennäköisesti sen toteutumista. Merkkejä tästä on jo näkyvissä. Tammikuussa 2012 Kiina asetti kasvihuonekaasujen päästöille rajat viidelle kaupungille ja kahdelle maakunnalle.

Ympäristöystävällisempiä ratkaisuja on siis mahdollista ottaa isoina paloina käyttöön, suurimmillaan kokonaisina uusina kaupunkeina, kuten DigiEcoCityissä on tapahtumassa. Hienoa, että tämä on suomalaista osaamista!

Nyt olisi suomalaisilla yrityksillä ja tutkimusorganisaatioilla tuhannen taalan paikka. World Class Sustainable solutions from Finland -julkaisussa on hienoja esimerkkejä suomalaisesta osaamisesta. Mistä löytyy sinnikkäitä myyntitykkejä viemään niitä Kiinaan?

Eero Lukin, verkkopäätoimittaja
Kuvat: Susanna Lehto ja Eero Lukin

Suomalaisten PES-arkkitehtien suunnittelema Wuxin oopperatalo
avataan keväällä 2012. Se on kooltaan kaksi kertaa Helsingin Musiikkitaloa suurempi.