Minna Suutari: Annahan kuulua itsestäsi!

Tunne on aina ollut osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Sitä ei kuitenkaan ole hyödynnetty kasvun ja innovaatioiden lähteenä niin systemaattisesti kuin olisi mahdollista. Tuotteeseen tai palveluun liittyvät tunteet ja merkitykset ovat jääneet taka-alalle, kun on kehitetty ja rahoitettu uusia innovaatioita. Eteenpäin on pyritty ja tähän asti myös päästy vahvalla tuotannollisella ja teknologisella osaamisella.

Pelkkä hinta tai tuotteen yksityiskohtien luetteleminen ei kuitenkaan enää yksin riitä erottautumiseen globaaleilla markkinoilla. Olemme siirtymässä tunteiden, kokemusten ja merkitysten talouteen, jossa aiemmin näkymätön osa liiketoimintaa – aineeton arvonluonti – on nousemassa yritysten keskeiseksi strategiseksi kilpailukykytekijäksi.

Kuluttajina etsimme yhä enemmän kokemuksia ja elämyksiä, jotka tuovat elämäämme iloa ja onnea. Haemme tuotteita ja palveluita, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme ainutlaatuisiksi, antavat meille mahdollisuuksia itsemme toteuttamiseen tai tuovat meille statusta.

Panostamme ratkaisuihin, jotka vähentävät huolia arjestamme, tarjoavat mielenrauhaa ja huolenpitoa. Haluamme inhimillisyyttä, sosiaalisesti, ekologisesti ja eettisesti kestäviä toimintatapoja. Maksamme myös siitä, että saisimme enemmän onnistumisia, arvostusta ja arvokkuutta, vähemmän pahaa mieltä ja tuhlausta.

Tähän huutoon vastatakseen Tekes käynnisti marraskuun alussa Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman. Nimensä mukaisesti ohjelma kannustaa yrityksiä etsimään kasvua ja kilpailuetua tunteesta.

Kiinnostus kohdistuu erityisesti korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin. Mitä enemmän tuote tai palvelu sisältää tietoa, asiantuntemusta tai teknologiaa, sitä merkittävämpi rooli esimerkiksi luottamuksella on asiakasvuorovaikutuksessa ja sitä vahvemmin tunteet ovat osa liiketoimintaa.

Tunteen lisäksi ohjelman ytimessä ovat asiakkaan kokema arvo sekä brändin, maineen, tietopääoman ja johtajuuden kaltaiset aineettomat tuotannontekijät, joihin uskottava ja kannattava tunnebisnes perustuu.

Fiiliksestä fyrkkaa on herättänyt paljon positiivista värinää niin potentiaalisessa asiakaskunnassa kuin Tekesin sisälläkin. Olen saanut innostuneita puheluita ja sähköpostiviestejä ihmisiltä, jotka ovat huomanneet ohjelman käynnistymisen. Myös epäilevät tuomaat ovat ohjelmalanseerauksen myötä heränneet keskustelemaan tunteen merkityksestä bisneksessä.

Tämähän on parempaa kuin osasin odottaa! Mitä tekisimme kuusivuotisella ohjelmalla, jos kaikki jo olisivat tunnistaneet tunteen merkityksen liiketoiminnassa? Tarvitsemme sekä rohkeita uudistajia että epäilijöitä voidaksemme luoda jotakin uutta ja oikeasti erilaista.

Kaikki bisnes on omalla tavallaan, vaikka vain piilevästi, tunnetta ja kokemusta. Edelläkävijät ovat niitä, jotka kykenevät tuotteistamaan tunteen näkyväksi asiakaskokemukseksi ja kilpailueduksi globaaleilla markkinoilla. Ilman edelläkävijöitä Tekes ei tee fiiliksestä fyrkkaa.

Oletko sinä tunnebisneksen edelläkävijä?

Kirjoittaja Minna Suutari on Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö
www.tekes.fi/fiilis

Kuva: Markus Sommers