Teppo Turkki: Reboot Japan – Society 5.0 on Japanin uusi kansallinen visio

Japanin kehitys on nyt kiinnostavilla tavoilla paradoksaalista. Maassa on täystyöllisyys ja työvoimapula samalla kun eletään jo parikymmentä vuotta kestänyttä hitaan talouskasvun aikaa.

Japanin kehitys on nyt kiinnostavilla tavoilla paradoksaalista. Maassa on täystyöllisyys ja työvoimapula samalla kun eletään jo parikymmentä vuotta kestänyttä hitaan talouskasvun aikaa. Ikääntymiskehitys on supernopeaa: viime vuonna lapsia syntyi vähemmän kuin sataan vuoteen ja väestön määrä on pienentynyt vuosikymmenen. Mutta hyvinvointi jatkaa kehittymistä.

Psykologisesti Japani on jo sivuuttanut elokuvakäsikirjoituksista tunnetun käsitteen "the point of no return", paluuta ei ole. On pakko uudistua. Niinpä osallistuessaan päävieraana Saksassa pidettyn CeBIT 2017 -tapahtumaan maaliskuussa Japanin hallitus julisti Financial Timesin isossa ilmoituksessa: Reboot Japan!

Uudistumisen kulkuneuvoksi, strategiaksi ja päämääräksi on rakennettu uusi kansallinen visio "Society 5.0".

Sen ytimeksi – elinkeinorakenteen, hallinnon tai teknologian sijaan – on haluttu Japanin yhteiskunnallinen kokonaisvaltainen uudistuminen. Digitalisaatiokehityksen ympärillä halutaan voimaannuttaa niin japanilaisia yksilönä kuin japanilaista yhteiskuntaa yhteisöinä.

Päämääränä niin elämisen laadun nosto kuin talouskasvu.

Kehitys kohti Society 5.0:aa nähdään Japanissa teollistumisen ja tietoyhteiskuntakehityksen jälkeisenä seuraavana luonnollisena askeleena, jossa yhteiskunta on enemmän platformi, alusta, joka integroi niin digitaaliset verkot ja keinoälyn tuottamat palvelut, samoin kuin toiminta- ja palveluympäristöt, julkisen liikkumisen ja logistiikan, sosiaali- ja terveyspalvelut, turvallisuuden sekä tuotannolliset resurssit yhteen.

Japanilaiset haluavat puhua "toimivammasta yhteiskunnasta", joka mahdollistaa inhimillisen ja ihmisten kukoistuksen, yhteiskunnasta joka kykenee tarjoamaan kansalaisille riittävät aineelliset edellytykset ja erilaiset palvelut oikea-aikaisesti, oikeamääräisesti ja joustavasti.

Society 5.0 -visiossa yhteiskunta tunnistaa älykkäästi ihmisten erilaiset sosiaaliset tarpeet riippumatta yksilön iästä, sukupuolesta, asuinalueesta tai äidinkielestä.

Japanin vision lähtökohtana on muutos ympäröivässä maailmassa, jonka ydintä on verkottuminen kaikessa, niin tiedon kuin innovaatioiden jatkuva syvenevä dialogisuus, erilaisten todellisuuksien (oikeiden ja virtuaalisten) toisiinsa kietoutuminen, ihmisten ja yritysten yhdessä luominen ja kehittäminen (co-creation) sekä kokeilut ja pilotoinnit.

Tulevaisuus on jatkuvaa tiedon ja datan siivittämää muutosta, jossa tärkeinä muutosagentteina toimivat sosiaaliset innovaatiot, erilaiset alustataloudet kuten jakamistalous.

Pääministeri Abe puhuu julkisesti Japanin tarpeesta siirtyä "drastisten muutosten aikakauteen". Enää eivät perinteiset inkrementaaliset tavat kehittää työtä ja ajatella riitä. Japanin tiede- ja teknologiapolitiikkaa tulee puskea kohti radikaaleja innovaatioita, jotka pystyvät vastaamaan epäjatkuvuuden ajastamme syntyviin uusiin haasteisiin. Japanin on löydettävä toisenlaisia mekanismeja, joilla rakennetaan "superälykäs yhteiskunta", jossa osataan luoda ketterästi uutta "arvoa" ja yhteiskuntaan uusia älykkäitä palveluja.

"Society 5.0" on tietenkin myös strategia Japanin talouden uudistamisesta sekä halusta kasvattaa taloutta. Se on visio Japanin teollisen kilpailukyvyn vahvistamisesta ja elävöittämisestä sekä julkisen talouden ja rahapolitiikan avaamisesta siten, että Japanin bruttokansantuote kyettäisiin nostamaan toiselle tasolle.

Kiinnostavinta Japanin kansallisessa muutosvisiossa on se, että siinä yritetään nähdä teknologiakehitystä pidemmälle ja tulevaisuuteen – yli robottien tai keinoälyn. Society 5.0 visiossa fokusoidutaan enemmänkin sensorien, ICT:n, Big Datan ja pilvipalveluiden kautta syntyviin tuloksiin sekä hyötyihin – siihen miten kaikki tämä uusi vaikuttaa ihmisten todelliseen elämään.


Kirjoittaja analysoi ja ennakoi innovaatioiden tulevaisuutta ja yhteiskunnallista muutosta Japanissa