Tuula Savola: Mitä uutta biotaloudessa?

Tekesin "Puhtaasti biotalouteen – kestävää liiketoimintaa" -tutkimushaussa etsitään uudella tavalla verkottuneita ratkaisuja. Haku on auki 16.2.2017 asti.

Haun kautta pyritään yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä vauhdittamaan uuden tutkimusosaamisen hyödyntämistä yritysten kilpailukyvyn kasvussa. Biotalouden alueella tutkimushaasteiksi on nostettu erityisesti bio- ja kiertotaloudessa hyödynnettävien sekundääristen raaka-ainevirtojen jäljitettävyys, liiketoimintaan vaikuttavan säädösympäristön muutosten mahdollistamat uudet ratkaisut, tulevaisuuden kuluttaja ruuantuotannon ja liiketoiminnan uudistajana sekä sinisen kasvun vauhdittaminen uutta toimialojen välistä yhteistyötä hyödyntäen. Lisäksi haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia bioenergialle uusiutuvilla energiamarkkinoilla kansainvälisellä ERA-NET -haulla "Bioenergy as part of a smart and flexible energy system".

Lokakuun kolmannella viikolla biotalouden yritykset Paptic ja MetGen pitchasivat omaa ratkaisuaan ja suomalaista osaamista maailmankartalle merkittävässä  vuotuisessa biotalouskonferenssissa The European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomyn (EFIB). MetGen myös voitti konferenssissa innovatiivisimman uuden teknologian palkinnon.

Molempien ratkaisuissa yhdistyy biotalouden uudelle liiketoiminnalle tärkeät tekijät: verkottuminen asiakastoimialojen kanssa sekä muuttuvan toimintaympäristön ja sen tuomien asiakkaiden uusien tarpeiden ennakointi.

EFIB-konferenssi nosti esiin verkostojen tärkeyttä biotalouden liiketoiminnassa. Biomateriaalin ja -kemikaalen potentiaaliset hyödyntäjäbrändit peräänkuuluttivat yhteistyötä ratkaisuja tarjoavien uusien yritysten kanssa jo ratkaisun kehitysvaiheessa. 

Konferenssin terveisten pohjalta jatkamme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa kasvua ja biotalouden verkostojen kehittymistä edistävien hankkeiden toteutumiseksi. Voimme tukea ja jakaa riskiä mm. liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä, tutkimus- ja kehitystarpeissa, pilotoinnin ja demonstroinnin valmistelussa- ja toteutuksessa sekä verkostojen luomisessa. Mitä sinun yrityksesi tarvitsee kasvaakseen ja liiketoiminnan uudistamiseen?

Tuula Savola
Kirjoittaja on Tekesin BioNets-ohjelman päällikkö
Twitter: @tsavola