Tia Hoikkala: Toimiiko Tekes kuten opettaa?

Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan nopeatempoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi.

“If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near.”

– Jack Welch

Organisaation pitää Jack Welchin sanojen mukaan pystyä uudistumaan nopeammin tai yhtä nopeasti kuin toimintaympäristö pysyäkseen elossa. Muutos kohti nopeatempoisuutta ei enää koske ainoastaan yksityistä sektoria vaan myös julkinen sektori on kokenut saman muutoksen. 

Yksityisen sektorin yritykset ovat lähteneet hakemaan strategista ketteryyttä vastatakseen toimintaympäristön haasteisiin nopeasti ja joustavasti. Yves Doz ja Mikko Kosonen (http://www.strategicagility.com) tutkivat strategisen ketteryyden osa-alueita isoissa globaaleissa yrityksissä ja totesivat sen koostuvan kolmesta osasta: strategisesta herkkyydestä, yhtenäisestä johtajuudesta ja resurssien liikkuvuudesta.

Yrityksen tulee olla koko ajan valppaana toimintaympäristön muutoksille, johdon pitää toimia aitona tiiminä toteuttaen yhteistä agendaa ja resurssien oltava helposti allokoitavissa uudelleen muutostarpeiden mukaisesti.

Tekes innovaatiotoiminnan rahoittajana auttaa yrityksiä ja organisaatioita uudistumaan, jolloin sen tulee myös itse pysyä organisaationa kehityksen etulinjassa eri toimialoilla ja siten uusia omaa tarjontaansa ja uudistaa omaa organisaatiotaan. Siksi myös Tekes on aloittanut uudistumisen kohti strategista ketteryyttä.

Organisaatiolla on vahvat verkostot ja toimintaympäristön seuranta on osa henkilöstön toimenkuvia. Tekes oppii yrityksiltä, globaaleista trendeistä ja toimialojen innovaatioista. Lisäksi vahva sisäinen yhteistyön, avoimuuden ja keskustelun kulttuuri luo mahdollisuuden yhteiselle oppimiselle. Organisaatio tarvitsi uudenlaisia käytäntöjä, jotta muutokset ja mahdollisuudet pystyttäisiin hyödyntämään heti niiden ilmaannuttua.

Tekes on lähtenyt virittämään organisaatiota hajautetun päätöksenteon, kokeilukulttuurin, johtotiimin työskentelyn ja resurssien joustavuuden avulla. Kokeilukulttuurin avulla Tekes hakee kehittymistä, nopeaa täytäntöönpanoa ja iteratiivista toimintatapaa. Jotta nopeat päätökset realisoituvat, tarvitaan joustavia, liikkuvia resursseja toteuttamiseen sekä verkostomaisia rakenteita organisaation sisälle. Tätä kaikkea ohjaa yhtenäinen johtotiimi yhteisen agendan kautta.

Kehittyminen kohti strategista ketteryyttä on alkanut, eikä ilman haasteita. Kuitenkin esimerkiksi lisääntynyt asiakaslähtöisyys ja nopeus päätöksissä näkyvät jo yhteistyössä sisarorganisaatioiden kanssa. Lisää tuloksia ja vaikuttavuutta strategisesta ketteryydestä pystytään todentamaan jatkossa.

Tia Hoikkala
@TiaHoikkala

Kuva: Heikki Yli-Ketola


Tia Hoikkala on tehnyt Tekesin uudistumisesta kauppatieteiden Pro Gradu -työn Aalto-yliopistoon ”Renewal towards strategic agility in a public organization”, 8.5.2015,  johon haastateltiin 12 Tekesin sisäistä henkilöä eri puolilta organisaatiota, kahta yhteistyökumppanin edustajaa ja kahta asiakasta.

Maija Hakkarainen