Teija Lahti-Nuuttila: Palveluista apua ilmastonmuutoksen hillintään

Earth Our haastaa meidät jälleen kerran miettimään, mitä voimme tehdä maapallon lämpenemisen suitsemiseksi. Yksittäisen yrityksen tai kuluttajan voi olla vaikeaa lähteä liikkeelle ja päästä käytännön toteutukseen. Onneksi kehitteillä on entistä parempia palveluja, joilla asia tehdään helpoksi.

Palvelut eivät vain auta hidastamaan maapallon lämpenemistä vaan samalla tarjoavat asiakkaalle keinon kustannusten vähentämiseen esimerkiksi energialaskussa. Win-win-win-tilanteen kolmas win tulee siitä, että palvelun tarjoajalle avautuu erinomainen liiketoiminnan mahdollisuus.

Energian käytön vähentäminen on yksi keskeisistä keinoista hidastaa ilmastonmuutosta. Tekesin rahoituksella on vauhditettu useiden energiatehokkuuspalveluiden kehittymistä. Esimerkiksi LeaseGreen Oy tarjoaa energiatehokkuustoimien suunnittelua, toteutusta ja rahoitusta avaimet käteen. Asiakkaat parantavat energiatehokkuuttaan kuukausimaksun avulla. Säästö alkaa heti, eikä investointeihin tarvitse sitoa omia budjettivaroja. Arealtec Oy:n kehittämä älykäs, kiinteistöjen energiatehokkuutta ja tuottoa parantava energiatehokkuuspalvelu mahdollistaa jopa 30 prosentin säästön kiinteistöjen energiakuluissa. Valtavalo Oy taas yhdistää LED-valaistuksen parempaan palveluun.

Digitaalisuus luo huikeita mahdollisuuksia energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen, mistä on nähty vielä vasta murto-osa. Fourdeg Oy:n sovellus vesikeskuslämmitteisissä taloissa perustuu älykkääseen, itseoppivaan algoritmiin, jonka avulla on mahdollista saavuttaa jopa 30 prosentin energiansäästö. Asiakkailla on järjestelmään täysi kontrolli verkon ja mobiilin kautta. Tarkka mahdollisuus lämpötilan kontrolloimiseen lisää säästöjen ohella myös asumismukavuutta. Skaalan ikkunaratkaisussa hiilidioksidi- ja kosteusanturit on asennettu ikkunoissa olevaan ilmanvaihtolaitteeseen, minkä ansiosta ilmanvaihtoa voidaan säätää huonekohtaisesti. Alfa cLean -ikkunat voivat kommunikoida keskenään langattomasti tai kiinteän verkon avulla. Ratkaisu tuo etuja energiatehokkuuteen etenkin korjausrakentamisessa.

Energiatehokkaita ratkaisuja löytyy kaikille tasoille, joilla energiaa kulutetaan. Ratkaisut eivät yleensä vaadi suuria investointeja, ne maksavat usein itsensä nopeasti takaisin ja voivat parhaimmillaan tuoda merkittävät säästöt, jotka lisäävät kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Frost & Sullivanin tekemien markkinaennusteiden mukaan globaalin energiatehokkuusmarkkinan arvioidaan nousevan 127 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Kasvua on erityisesti kokonaisratkaisuja tarjoavissa palveluissa.

Tekes on mukana ilmastotalkoissa Puhtaasti biotalouteen -ohjelmakokonaisuudellaan. Haluamme auttaa yrityksiä kansainvälisen kasvubisneksen kehittämisessä innovatiivisissa cleantech-ratkaisuissa. Ilmastonmuutos on vakava maailmanlaajuinen kysymys ja megatrendi, joka on myös yhä useamman uuden liikeidean taustalla. Ilman uusia, päästöjä vähentäviä innovaatioita, emme voi hillitä ilmastonmuutosta riittävästi.

Johtaja Teija Lahti-Nuuttila
Tekes, Biotalous ja cleantech
twitter: @TNuuttila