Sari Arho Havrén: Tunne tuntematon – Miten seurata Kiinaa?

Kiinasta tulee paljon ristiriitaista tietoa. Väittäisin myös, että nykyajan nopeasti muuttuvassa maailmassa länsimaalaisten on yhä vaikeampi hahmottaa ja ymmärtää Kiinaa, kun kiinalaisetkaan eivät siihen aina kykene. Pitäisin "länkkäriä", joka väittää tuntevansa Kiinaa, jopa suhteellisen vaarallisena kaverina. Yhden tai muutaman totuuden aikakausi on ohi, olemme globaalistikin siirtyneet vaikeasti hallittavien riskien aikaan, jopa hallitsemattomien riskien aikakauteen. Pitkän linjan Kiina-asiantuntija John Hoffmann kuvaa tilannetta sanoilla: know the unknowns, although there are also the unknown unknowns.

Tunnettu ruotsalainen akateemikko Hans Rosling on antanut maailmalle PIN-koodin: 1114 eli miljardi ihmistä Amerikan mantereella, miljardi Euroopassa, miljardi Afrikassa ja neljä miljardia Aasiassa. Vuonna 2025 PIN koodi tulee olemaan 1125, tuolloin meillä on kaksi miljardia ihmistä Afrikassa ja viisi miljardia Aasiassa. Valtaosa tulevasta talouskasvusta tulee Aasiasta ja eritoten Kiinasta, puhutaan jopa 80 prosentista. Kiinan talous on maailman taloutta. Siksi niitä yrityksiä, jotka ovat jo Kiinassa tai Aasiassa, tulisi onnitella. Olette siellä, missä on tulevaisuus.

Miten sitten hahmottaa Kiinaa, siellä syntyviä riskejä ja toisaalta mahdollisuuksia? Edelleen Hoffmannia lainaten ja yksinkertaistaen: meidän tulisi seurata neljää asiaa, kaikki muu on vain "meteliä" näiden ympärillä, sillä nämä muovaavat Kiinan makrotason toimintaympäristön.

Ensimmäinen on Kiinan talouskasvu. Talous on Kiinan kommunistisen puolueen fundamentti ja puolueen toinen legimiteetin takaava pilari. Kiina on nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä, eikä tämä työ ole vielä ohi. Jotkut näyttävät olevan jopa vahingoniloisia siitä, että Kiinan talouskasvu on hidastunut. Pitää kuitenkin muistaa, että kun ennakoimme Kiinan talouskasvua ja talouden suuntaa, puhumme myös omasta tulevaisuudestamme. Vahingoniloon ei ole syytä saatikka varaa. Kiinan entinen pääministeri Zhu Rongzi sanoi omana aikanaan, että 6 % talouskasvu takaa Kiinassa sosiaalisen vakauden. Monet ekonomistit Kiinassa ovat asiasta edelleen samaa mieltä. Talouden isossa kuvassa sosiaaliset levottomuudet ovat yksi indikaattori seurata Kiinan riski-ilmastoa. Muutamia vuosia sitten Kiinassa julkaistiin vielä vuotuista tilastoa levottomuuksista, joita viimeisessä tilastossa kirjattiin olleen 100 000. Nyt tilastoja ei enää julkaista. Tuskin levottomuudet ovat ainakaan vähentyneet, mukaan ovat näkyvästikin nousseet tehtaisiin ja tuotantolaitoksiin kytkeytyvät mielenilmaisut.

Toinen seurattava indikaattori on sosiaalinen koheesio. On täysin (länsimaista) sinisilmäisyyttä olettaa, että Kiinan kasvava keskiluokka vaurastuessaan samalla alkaisi vaatia demokratiaa. Tällaista ei ole missään nähtävissä. Kiinalaiset pääasiassa tekevät, mitä puolue haluaa heidän tekevän, ja kaiken lisäksi vielä tyytyväisinä. Keskeisenä voimana tässä toimii puolueen toinen legimiteetin peruspilari, nationalismi. Kiinalaiset imevät voimaa Xi:n esittelemästä Kiina Unelmasta (China Dream) ja toisaalta Keskuksen Valtakunnan (Middle Kingdom) uudesta voimaantumisesta, jota ruokkivat sekä Belt and Road -aloite ja toisaalta myös armeijan uudistaminen ja pyrky maailman moderneimmaksi ja voimakkaimmaksi sotilasmahdiksi.

Kolmas Kiina-seurantaa helpottava indikaattori on Taiwan. Taiwan on Pekingissä "Red Line Issue", eikä Nyky-Kiina tule antamaan Taiwanin niin sanotusti "itsenäistyä". Taiwania johtaa nyt Tsai Ing-Wen, nainen, joka nousi presidentiksi puolueesta, joka on perinteisesti tukenut Taiwanin itsenäisyyttä. Tsai näyttäytyy itse moderaattina, jolla on halua ja kykyä neuvotella ja joka hakenee konsensusta. Taiwan on kuitenkin myös case, joka määrittää muita rinnakkaisia tapauksia, kuten Hongkongia. Kiina otti kovan linjan Hongkongin itsenäisyysmielisiä kohtaan, eikä vastikään pidetyissä vaaleissa hyväksytty ehdokkaiksi itsenäisyysmielisiä ilman, että he joutuivat allekirjoittamaan asiakirjan, jossa lupautuivat kunnioittamaan Kiinan suvereniteettia ja Basic Law- sopimusta Kiinan ja Hongkongin välillä.

Lopuksi ja neljänneksi indikaattoriksi voidaan nostaa Kiinan kansainväliset suhteet. Kansainvälisellä areenalla Kiinan johtajista Xi Jinpingillä ei ole haastajaa. Hän on eniten matkustanut ja kansainvälistä kokemusta hankkinut kiinalainen johtaja koskaan. Häntä kuvataan kunnianhimoiseksi johtajaksi, joka haluaa tehdä päätökset itse nojautuen mieluummin huippuneuvonantajiinsa kuin antautua väittelyihin. Hänen arvellaan pysyvän vallassa kaikkiaan kolme kautta (vaikka vielä se ei ole käytännössä edes mahdollista), ja todistavan Kiinan kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhlat 2021, mutta myös vuoden 2049, jolloin Kansantasavalta täyttää 100-vuotta. Tuolloin Kiinan odotetaan saavuttaneen Yhdysvallat käytännössä kaikilla mittareilla mitattuna. Diplomaatteja tärkeämpiä Xi:lle näyttävät tällä hetkellä olevan armeija ja kenraalit. Kansanarmeijaa aseistetaan, modernisoidaan ja Xi itse puhuu, että PLA:sta tehdään "combat ready".

Kiina on myös ensimmäistä kertaa historiansa aikana retoriikaltaan jopa aggressiivinen. Retoriikkaan ei pidä kuitenkaan jumiutua, ja sodan tai sotilaallisen yhteenoton mahdollisuutta pidetään onneksi minimaalisena. Kaikesta huolimatta on kuitenkin selvää, että Kiina haluaa olla Keskuksen Valtakunta Aasiassa, missä Yhdysvaltojen 'pivot' hermostuttaa Kiinaa, ja Etelä-Kiinan saarikiistojen tapaisia indikaattoreja kannattaa seurata tarkalla silmällä. Kiinassa, kuten muuallakin, pätee sanonta "watch the walk, not the talk".

Jotta pystyisimme katsomaan pidemmälle horisonttiin ja hahmottamaan epävarmuuksia ja tuntematonta, tarvitsemme mekanismeja. Yksi tällainen on ennakointi ja Future Watch, joiden avulla seuraamme Suomelle tärkeitä, eli tarvelähtöisesti erilaisia toimialoja Aasiassa. Tällaisia ovat esimerkiksi digitaalisuus ja terveys- ja hyvinvointi. Toisaalta taas Aasia-lähtöisesti, esimerkiksi yllämainittujen indikaattorien avulla, hahmotamme toimintaympäristön muutoksia, mahdollisuuksia ja riskejä sekä yritämme ymmärtää tuntematonta.

Tutustu Team Finland Future Watch –raportteihin


Sari Arho Havrén

Kirjoittaja analysoi innovaatioiden ja liiketoiminnan tulevaisuutta Kiinassa Tekesin Hong Kongin -toimipisteessä.