Riikka Heikinheimo: Tilaa edelläkävijöille

Blogivieras

Kenellekään ei voi olla epäselvää, että Suomeen tarvitaan talouskasvua. Ilman kasvua ja työpaikkoja emme kykene ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä osia. Emme voi kilpailla globaalissa toimintaympäristössä halvalla työllä tai edullisilla raaka-aineilla.

Suomen valttikorttina pärjäämisessä on jo pitkään ollut osaaminen. Siksi yhä suurempi osa tulevasta talouskasvusta ja sen myötä luotavista työpaikoista syntyy osaamiseen pohjautuvan, uuden ja uudistuvan liiketoiminnan tuloksena. 

Myös toimintaympäristön tulee olla kunnossa, sekä kotimaassa että ympärillämme. Vaikka kaikkeen ulkopuolellamme tapahtuvaan emme kotimaasta käsin pysty vaikuttamaan, paljoon pystymme kuitenkin varautumaan. Esimerkiksi käy vaikka viisaasti toteutettu ennakointi ja sitä seuraavat osaamiseen tehtävät panokset. Toisaalta kotimaan kamaralla on paljon toimintaympäristöön liittyviä asioita, joista selviää viisaasti sopimalla. Siis – jos tahtoa siihen löytyy.

Koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen saralla yhteiskunta ja elinkeinoelämä voivat yhteistoiminnalla tukea kasvua monella tavalla. Oikein kohdennettuna julkinen raha luo ennakoivasti uutta ja toisaalta kannustaa olemassa olevaa uudistumaan. Tässä keskustelussa me Elinkeinoelämän keskusliitossa olemme mielellämme mukana välittämässä elinkeinoelämän viestiä.

Innovaatiotoiminta on kaikenkokoisille ja kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille hyvä tapa rakentaa tulevaisuuden kilpailukykyä muuttuvassa maailmassa. Innovaatiotoiminnan positiivisista vaikutuksista tehdyt analyysit toimivat meille hyvinä muistutuksina. Tekesin toiminnan vaikuttavuustulokset löytyvätkin monelta työ- ja yöpöydältä.

Elinkeinoelämän keskusliiton yhtenä tehtävänä on viime aikoina ollut olla muistuttamassa keskeisille vaikuttajille ja sidosryhmille tästä hieman pidemmälle ulottuvasta kilpailukykytekijästä, jonka vaaliminen ei saisi unohtua välittömien muutostarpeiden tuoksinassa.

Suomelle on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa osaamiseen pohjautuvista työpaikoista ja talouskasvusta syntyy meillä toimiviin yrityksiin. Globaaleista megatrendeistä digitalisaatio ja globalisaatio ovat jo pitkään vahvistaneet toisiaan. Suomella on edellytykset kääntää tilanne eduksi, sillä murroksellisiin kohtiin liittyy aina mahdollisuuksia. Jalkoihin ei tarvitse jäädä.

Menestymisen edellytyksenä on rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen sekä valitettavasti käytettävissä oleviin resursseihin sopeutuminen. Tilaa innovaatiotoiminnan edelläkävijöille on uskallettava raivata. Suomen kasvu syntyy suurelta osin osaamisesta ja innovaatioista.

Riikka Heikinheimo
Johtaja, Osaaminen ja kasvu
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

www.ek.fi