Pekka Sivonen: Reboot Suomi-kone

On täysin käsittämätöntä, että Suomi on taloudellisesti tässä tilanteessa! Meillä on maailman innovatiivisin kansa, paras koulutusjärjestelmä ja valtava määrä teknologiaosaamista. Miksi emme pysty hyödyntämään näitä potentiaaleja? Johtuuko se siitä, että digitalisaatioon liittyviä asioita on pyritty johtamaan liian paljon ja liian usein ylhäältä alaspäin? Tämä ei voi jatkua näin. Suomalaisten innovaatiovoima tulee vapauttaa siten, että koko kansa ja kansakunta ovat mukana tekemässä maailman digitaalisinta kansalaisyhteiskuntaa. Lisäksi, kun Suomessa käytetään 35 miljardia vuodessa julkisiin hankintoihin, niin tulevaisuudessa edes 5 % näistä hankinnoista pitäisi perustua innovatiivisiin valintaperusteisiin. Siihen liittyvät mm. hackathonien, ideaverstaiden ja erilaisten innovaatiokilpailujen hyödyntäminen. Ketterät keinot on otettava käyttöön kilpailukyvyn palauttamiseksi.

Hackathon on osa uudenlaista metodologiaa – toimivaksi havaittu konsepti, jolla suuret ja pienet yritykset saadaan tekemään yhteistyötä. Tuloksena syntyy yhdessä luomista, yhdessä kehittymistä ja olemassaolon varmistamista yhdessä. Hackathoneja kokeiltiin vuoden 2015 alussa muutaman Suomen teollisuuden johtavan yrityksen kanssa. Siitä ne ovat kasvaneet ilmiöksi, jonka nyt kaikki tuntevat. Teknologia kehittyy eksponentiaalisella vauhdilla ja tämän seurauksena maailma muuttuu sellaisella nopeudella, että yksikään yritys – oli se suuri tai pieni – ei selviä kehityshaasteesta yksin. Tarvitaan yhdessä tekemistä, vanhaa suomalaista talkookulttuuria, jolla laitetaan tämä yhteiskunta yksissä tuumin kuntoon. TEM:n termein: Yhdessä, Suomi 100 vuotta!

Reboot Finland Hackathon-sarja noin 50 Suomen suurimman kaupungin kanssa on osa sitä jalkauttamistapaa, miten digitalisaatio tuodaan tavallisen kansan, kaupunkien ja yritysten arkeen. Kunnat ja kaupungit tullaan ohjeistamaan uusilla hankintalain tulkintaohjeilla ja selkosuomeksi kirjoitetuilla ”rautalankamalleilla”, joilla poistetaan esteitä innovatiivisten hankintojen tieltä. Kun tässä onnistutaan, Suomen innovaatiotoimintaan vuodessa käytettävä budjetti kasvaa 1,8 miljardilla eurolla. Reboot Finlandin avulla vauhditetaan suomalaista digitalisaatiota, vahvistetaan paikallista innovaatiotoimintaa ja valjastetaan sen tuomat edut hyötykäyttöön. Lisäksi yrityksiä kannustetaan kansainvälistymään ja annetaan niille siihen konkreettisia työkaluja. Tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia digiosaamisellaan houkutteleva maa.

Suomi täyttää kohta 100 vuotta. Jotta se voisi jatkaa itsenäisenä seuraavatkin 100 vuotta, maa täytyy tietokonetermein ”bootata” uudelleen. Kaikki tietävät, kuinka olemme Suomessa käyttäneet resurssejamme ja mitä niillä on aikaansaatu. Tulokset ovat laihoja. Suomi-koneessa on systeeminen virhe – sen toiminta täytyy käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistys ei koske ainoastaan yhtä tai kahta osa-aluetta vaan joka ikistä elämän aluetta – meitä kaikkia, jokaista suomalaista. Tarvitaan ajattelutavan muutosta. Esimerkiksi Sote-uudistuksessa itsehallintoalueitten oikean määrän pitäisi olla 5,5 miljoonaa kansalaista, ei 18 aluetta. Sote tulee rakentaa jokaisesta yksittäisestä ihmisestä lähteväksi. Tällä tavalla suunnitellaan ja luodaan sellaisia järjestelmiä ja lähestymistapoja, jotka kelpaavat koko maailmalle. Ruotsin johtava yliopistosairaala Karolinska Institute muuten aikoo tarjota vuonna 2025 terveydenhuollon miljardille ihmiselle. Siinä meille hyvä benchmark, jota vastaan voimme vanhentuneita ajattelumallejamme ravistella.

Pekka Sivonen
Kirjoittaja on
Tekesin digitalisaation strategioista ja ohjelmista vastaava johtaja.