Soile Ollila ja Mirja Kaarlela: Avoimet toimintatavat vauhdittavat innovaatioita ja tieteen uudistumista

Tieteellisten tutkimustulosten uskottavuus ja luotettavuus ovat olleet viime päivinä vilkkaan keskustelun aiheena niin tieteen tekijöiden kuin rahoittajienkin keskuudessa. Kysymykset tutkimusprosessin peruselementeistä: datan oikeellisuudesta, tulosten tulkinnasta ja verifioinnista sekä tulosten julkaisemisesta, jakamisesta ja hyödyntämisestä kuumottavat paitsi tiedeyhteisöä myös julkista keskustelua. Vastauksia haetaan tutkimuseettisestä itsesäätelystä ja sitä kannattelevista mekanismeista. Tarvitsemme toimivaa tiedeyhteisön sisäistä valvontaa ja vertaisarviointia, mutta on selvää, että tarvitsemme myös entistä avoimempia tieteen toimintatapoja. Tutkimusprosessin läpinäkyvyys pienentää riskiä tiedevilppiin ja samalla vauhdittaa tieteen uudistumiskykyä ja innovaatiotoimintaa sekä mahdollisuuksia rajat rikkoviin innovaatioihin niin tieteentekijöiden, yritysten kuin kansalaistenkin parissa.

Tieteen tekeminen on ollut jo vuosia globaalisti muutoksessa kohti avoimia toimintamalleja- ja menetelmiä. Avoimuus on tieteen megatrendi, jonka tavoitteita on Suomessa viime vuosina edistänyt erityisesti OKM:n johtama Avoin tiede ja tutkimus -työ. Tekes on mukana tässä työssä. Tekes suosittelee tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta sekä tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä lisääviä toimenpiteitä myös tutkimusaineistojen osalta kaikissa tutkimushauissaan vuoden 2016 alusta. Tavoittelemme tieteen laadun parantamista ja tiedeyhteisön lisäksi avoimuudesta hyötyvät myös yritykset. Avoin pääsy tutkimuksessa syntyneeseen tietoon – niin dataan kuin tuloksiin – tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia ja potentiaalisia kilpailuedun lähteitä, joista olemme nähneet vasta pilkahduksia.

Yritykset ympäri maailmaa ovat lisääntyvässä määrin omaksuneet avoimen innovaatiotoiminnan toimintatapoja. Avoimen innovaatiotoiminnan etuja ovat mm. nopeampi markkinoille pääsy, yhteiskehittämisestä syntyvä kilpailuetu ja avoimuudesta syntyvä uudenlainen riskinjako kaikkien kehittämiseen osallistuneiden kesken. Avoimet ohjelmistot ja lähdekoodit ovat vasta alku, eikä avoimella innovaatiotoiminnalla saavutettavat hyödyt ole ainakaan heikkenemässä. Sharing ja joukkoistaminen ovat valtavirtaistuvan avoimen innovaatiotoiminnan avainsanoja, ja voimistuva Hackathon-ilmiö kertoo osaltaan samasta suuntauksesta. Avoimet tutkimusaineistot ovat mahdollisuus siten myös yrityksille.

Suosittelemme tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta ja kannustamme tutkimusprosessin läpinäkyvyyteen. Tähtäämme suosituksillamme siihen, että tutkimusaineistot sekä käytetyt menetelmät tulevat helposti saataville jatkokäyttöä varten.

Kirjoittajina Tekesin ennakointipäällikkö Soile Ollila ja palvelujohtaja Mirja Kaarlela