Marjo Ilmari: Mitä tapahtuu kun pk-yritys myydään?

Yrityskauppojen vaikutuksista pk-yrityksen liiketoimintaan on monia oletuksia, mutta vähemmän tutkittua tietoa. Meitä Tekesissä kiinnostaa erityisesti, mitä rahoittamillemme teknologia- ja osaamisintensiivisille pk-yrityksille tapahtuu, kun ne myydään. Hyötyvätkö elinkeinoelämämme ja yhteiskuntamme yrityskaupoista vai saako joku muu rusinat pullasta?

Saimme juuri valmiiksi laajan selvityksen, jossa analysoimme 250 pienen ja keskisuuren suomalaisen yrityksen liiketoiminnan kehitystä kolme vuotta yrityskauppaa ennen ja kolme vuotta myynnin jälkeen. Aineistomme kattoi rahoittamamme pk-yritykset, jotka myytiin vuosina 2007–2011. Lisäksi olemme haastatelleet yrityksen entisiä omistajia tai johtoa 20 yrityksestä sekä kahta aktiivista ostajayritystä.
Mitä myydyille yrityksille sitten kuului kolme vuotta kaupan jälkeen?

Uusi omistaja kiihdyttää kasvua

Haastatteluissa kävi ilmi, että yleisin syy yrityskauppaan on parantaa yrityksen mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun. Yrityskauppa tehdään usein sellaisessa vaiheessa, että kasvun rajat itsenäisenä toimijana on saavutettu ja uusi ulkomainen toimija voi tuoda lisäresursseja ja jakelukanavia. Varjopuolena yrityksen perustajien päätösvalta yrityksen kehittämiseen vähenee.

Sekä suomalaisten että ulkomaisten toimijoiden tekemien yritysostojen jälkeen Suomessa toimivan yrityksen liikevaihto, palkansaajien määrä ja jalostusarvo keskimäärin kasvavat. Kasvu on ollut nopeampaa kuin ennen kauppaa, mikä viittaa yrityskaupan onnistumiseen.

Pelkkä teknologia ei kiinnosta

Haastatteluaineiston perusteella yrityskauppojen enemmistönä ovat sellaiset yritykset, joiden tuotteen osalta asiakastarve ja kysyntä on jo osoitettu markkinoilla. Ostajan kannalta kiinnostusta herättävät yritykset, joissa on aidosti panostettu palvelun kehittämiseen ja asiakkaan kuuntelemiseen.

Osaamisemme kasvaa

Yrityksen avainhenkilöt saavat yrityskaupasta hyötyä henkilökohtaisen osaamisen kautta. Osaamista hyödynnetään usein myöhemmin muissa yrityksissä, joita omistajat ovat perustaneet. Syntyy sarjayrittäjiä, jotka asettavat tavoitetason uuden yrityksen kohdalla vieläkin korkeammalle. Myös pääomasijoittajalle uuden omistajan löytäminen tarjoaa mahdollisuuden irtautua ja saada tuottoa sijoitukselleen. Toimiva pääomasijoitusmarkkina mahdollistaa sijoitukset uusille lupaaville yrityksille.

Yrityskaupat osana kasvustrategiaa

Analyysin perusteella Suomen kansantalous hyötyy yrityskaupoista, vaikka tiedämme hyvin, että jokainen yrityskauppa ei ole huikea menestystarina. Parhaiten onnistuneissa yrityksissä liikevaihdon kasvu on ollut erittäin nopeaa, yli 20 prosenttia vuodessa. Tällaisia huippukasvajia 250 pk-yrityksen aineistossamme oli noin 10 prosenttia. Myydyn yrityksen toiminta oli taas päättynyt tai siirtynyt toiselle yrityksille neljänneksessä tapauksista. Yrityskaupat ovat joka tapauksessa mitä mainioin tapa toteuttaa yrityksen kasvustrategiaa ja lisätä talouden dynamiikkaa.

Yrityskauppoja tarkasteltaessa suomalaisten yritysten olisi hyvä huomata, että ostamalla alan toimijoita yritys voi nopeuttaa kansainvälisille markkinoille menoa huomattavasti. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yritysostoilla kasvua hakevat yritykset pärjäävät muita paremmin. Yritysostot tulisi nostaa strategiseksi vaihtoehdoksi jokaisessa kasvuyrityksessä.

Ehkä vieläkin parempi vaihtoehto on siis ostaa kuin tulla ostetuksi.

Lue lisää tutkimuksestamme