Karin Wikman: Mitä annettavaa Suomella voisi olla maailman metropoleille kestävän kehityksen saralla?

World Watch -instituutti on jälleen julkaissut uuden "Maailman tila" -raportin. Tällä kertaa kysytään, voivatko kasvavat kaupungit olla myös kestäviä. Raporttiin on koottu esimerkkejä ja ajatuksia eri puolilta maailmaa, Intian Ahmedabadista Kanadan Vancouveriin.

Suomalaisia kaupunkeja tai ratkaisuja ei esimerkkien joukosta liiemmin löydä. Jäinkin miettimään, mitä annettavaa meillä voisi olla − ovathan kaupunkimme, ruuhkamme ja ongelmamme melko pieniä maailman mittakaavassa ja olosuhteemmekin usein erilaiset. Toisaalta vaativat olosuhteet pakottavat innovatiivisuuteen; jos ratkaisu toimii täällä, toimii se useimmiten myös muualla.

Tarve kestäville kaupunkiratkaisuille on ilmeinen: kasvavat kaupungit kuluttavat 60-80% maailman energiasta ja tuottavat 75% maailman hiilipäästöistä.

Mitä fiksua Suomella voisi olla tarjottavana?

Kuvitelkaa mielessänne viihtyisä, ruuhkaton, onnellinen ja kestävä tulevaisuuden kaupunki, jossa energia-, rakennus- ja liikenneratkaisut on toteutettu kestävällä tavalla. Tiedän, että Suomessa on paljon osaamista näillä osa-alueilla. Meidän pitäisi markkinoida niitä paremmin maailmalle.

Esimerkiksi Turun kaupungilla on jännittäviä visioita lähitulevaisuuden liikkumisratkaisuihin. Muutaman vuoden kuluttua ei ole enää tarvetta omistaa autoa vaan kulkeminen toteutuu palveluna ovelta ovelle (Mobility as a Servive, MaaS) . Opiskelijat, kaupunkilaiset, työmatkalaiset ja turistit kiitävät kaupungilla sähköpyörillä ja muilla kevyillä kulkuneuvoilla, ylittävät Aurajoen kuljettajattomalla sähköisellä älyförillä, matkustavat sähköbussilla satamasta lentokentälle, lainaavat yhteiskäyttöisiä sähköautoja keskustasta tai Skanssin uudella asuinalueella ja palaavat keskustaan täysautomatisoidulla, kuljettajattomalla sähköbussilla.

Luuletteko, että nämä ovat vain villejä tulevaisuuden visioita? Ei, vaan monet näistä ratkaisuista ovat jo kokeiluasteella: Suomalaisen Linkker Oy:n sähköbussit kuljettavat pian matkustajia ja Turun Kaupunkiliikenne Oy:n ja paikallisten taksiyritysten yhteinen palvelukonsepti "Last mile by taxi" käynnistyy syksyllä. IT-järjestelmän toimittaa suomalainen IQ Payments Oy, Turun paikallisliikenteen lippujärjestelmän palvelupaketteja toimittaa mm. Tuup Oy. Älylautan ja autonomisen bussin suunnittelutyö on käynnistynyt yhdessä korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa.

Voidaanko tarvittava energia tuottaa paikallisesti, kestävästi, uusiutuvalla energialla?

Suomessa on meneillään monia mielenkiintoisia kokeiluja. Fortumin virtuaalivoimalaitoshankkeen tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu hajautetulle aurinkoenergialle. Pilottijärjestelmään kuuluu useampia aurinkovoimaloita Suomessa ja Ruotsissa. St1 Deep Heatin tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan lämpölaitos porautumalla seitsemän kilometrin syvyyteen Espoon kallioperään. Nocartin kehittämillä sähköntuotantoyksiköillä voidaan tuottaa sähköä kannattavasti lähes mistä tahansa uusiutuvan energian lähteestä, kuten tuuli-, aurinko- ja vesivoimasta.

Älykkääseen sähköverkkoon liittyvä osaaminen on meillä vahvaa. Suomi on yksi harvoista EU-maista, jossa on käytössä sähkömittareiden etäluenta. Se mahdollistaa myös tuntimittauksen. Vaasan Sundomin älyverkkohankkeessa Vaasan seudun energia-alan toimijat ABB, Vaasan Sähkö, Anvia ja Vaasan yliopisto testaavat ja pilotoivat uusinta teknologiaa. Tavoitteena on luoda edellytykset tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämiselle alueen kotitalouksissa ja kehittää älyverkkoratkaisuja maailmanmarkkinoille.

Valaistuksen osuus on keskimäärin 50% kaupunkien sähkönkulutuksesta Euroopassa. Tekesin rahoittamassa SenCity-hankkeessa tavoitteena on luoda energiatehokkaasta valaistusinfrasta palvelualusta. Kaupungit tarjoavat pilotointikohteita yritysten testattavaksi, osallistujina C2 SmartLight Oy, Nokia, Tehomet Oy ja Valopaa Oy. Katuvalaistus synnyttää luontaisen verkon kaupunkien keskeisille paikoille. Älykkyys ei rajoitu pelkkään valaistuksen ohjaukseen, vaan sillä tavoitellaan myös muita, esimerkiksi kaupunkilaisia opastavia tai tiedottavia palveluja. Tulevaisuudessa katuvalaisin voi myös toimia 4/5G-tukiaseman asennuspaikkana.

Esimerkkejä voisi jatkaa loputtomiin! Suomalaiset ovat kehittäneet mielenkiintoisia ja toimivia uusia ratkaisuja niin jätteiden käsittelyyn, vesiongelmien ratkaisuun kuin energiatehokkaiden kotien tarpeisiin. Näistä ratkaisuista on vain muistettava puhua maailmalla. Vientipotentiaalia löytyy ja samalla parannamme omalta osaltamme maailmaa.

Karin Wikman
Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelman päällikkö, uusiutuvan energian asiantuntija
karin.wikman(at)tekes.fi