Jussi Kajala: Voiko verotuksella kannustaa kehittämään uutta?

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA julkaisi perjantaina arvion vuosina 2013–2014 Suomessa käytössä olleista tutkimus ja kehitys (t&k) toiminnan verotuista. Kokeilun aikana yritykset saivat tietyin rajoituksin vähentää t&k-toiminnan palkkamenot kahteen kertaan yhtiöveron alaisesta tulosta.

Verotukikokeilun oli tarkoitus olla kolmevuotinen, mutta pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti yhteisöveron 20 %:iin laskemisen yhteydessä päättää kokeilun vuotta aikaisemmin. Tuen ennustettiin alun perin pienentävän valtion verotuloja yhteensä 190 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä lisäpanostuksella innovaatiotoimintaan perusteltiin muun muassa Tekesiin kohdistuvia leikkauksia.

Verotukea päätyi loppujen lopuksi hyödyntämään yhteensä noin 800 yritystä ja valtion verotulot pienenivät tukivuosina vain 16 miljoonaa euroa, joka on 8 % ennustetusta summasta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että jo edellisen hallituksen kaudella tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaan kohdistuivat suurimmat leikkaukset (kuva). Kokonaiskuvassa Suomessa panostetaan olemassa olevia rakenteita ylläpitäviin, säilyttäviin yritystukiin ja leikataan innovaatiotoiminnasta.

ETLAn tutkimuksessa kysyttiin innovaatiotoimintaa tekeviltä yrityksiltä mikä tukimuoto on heidän mielestään paras: yhteisöveron lasku, vuosina 2013–2014 kokeiltu kohdennettu verokannustin, tutkimushenkilökunnan sosiaaliturvamaksujen alentaminen, verokannustin, jonka saisi käteispalautuksena vai Tekesin suora tuki?

Peräti 41 % vastaajista piti Tekesin tukea parhaana tukimuotona siinä missä 19 % näki yhteisöveron laskun parhaana keinona. Kokeiltu verokannustin sai 18 % äänistä.

Vaikka tulos erityisesti yhteisöveron osalta onkin valtavirtakeskustelun valossa yllättävä, niin tämä ei varmasti tule yllätyksenä mm. startup-kenttää seuranneille. Uudet innovatiiviset yritykset keskittyvät vähemmän siihen miten yrityksen voitot jaetaan omistajilleen ja enemmän siihen, että kakusta saadaan tulevaisuudessa tarpeeksi iso että jaettavaa riittää kaikille. Malliesimerkki on Supercell, joka maksaa yhteisöveroja eniten Suomessa.

Yrityksen alkutaipaleella, kun voittoja ei ole, on omistajille paljon tärkeämpää se, että yhteiskunta on jakamassa yrittämiseen liittyviä riskejä. Tekesin tuki mahdollistaa sen, että yrittäjän ei tarvitse kerätä yksityistä pääomaa huonoilla ehdoilla.

Tekesin Näkökulma kärkihankkeisiin -julkaisu (slideshare)

ETLA: T&k-toiminnan verotuki ei saavuttanut asetettuja tavoitteita (11.3.2016)

Jussi Kajala
@JussiKajala

Vaikuttavuusarvioinnin asiantuntija