Jukka Leppälahti: Challenge Finland auttaa tekemään ongelmista liiketoimintaa

Olemme käynnistäneet Challenge Finland -kilpailun, jossa tutkijat ja yritykset voivat toimia yhdessä uudella tavalla innovaatioiden luomiseksi. Kun sanon näin, kysyy valistunut lukija heti, että mikä vika vanhassa tavassa oli. Lyhyesti sanottuna vanha tapa, jolla nyt tarkoitan Tekesin verkottuneen tutkimuksen mallia, on ollut ansiokas ja moderni tapa tuoda tutkijat ja yritykset lähemmäs toisiaan ajatuksena parantaa tutkimustulosten hyödyntämistä. Kun katsoo maailmalle, huomaa Suomen olleen tässä edelläkävijä. Keskustelua tutkimustulosten entistä tehokkaammasta hyödyntämisestä on kuitenkin käyty hyvästä syystä.

Digitalisaatioon liittyvä kehitys on korostanut toimintaympäristössä paitsi nopeita muutoksia, lisääntyvää kilpailua ja epävarmoissa olosuhteissa tehtävää päätöksentekoa. Challenge Finland vastaa tähän kehitykseen integroimalla yritysten innovaatiotoiminnan ja julkisen tutkimuksen aiempaa tiiviimmin yhteen. Julkinen tutkimus tuottaa uutta tietoa, joka varmasti synnyttää myös ideoita uuden tiedon hyödyntämisestä. Innovaatiot kuitenkin tehdään yrityksissä. Tavoitteena Challenge Finlandissa on mahdollistaa yrityksille ja tutkijoille miettiä yhdessä toiminnan tavoitetta. Mitä ongelmia lähdetään ratkaisemaan huippututkimuksella ja mitä mahdollisuuksia tämä avaa yritysten innovaatioille? Kun yhdessä löydetään asiakkaille tärkeitä ongelmia ja niihin ratkaisumalleja, voidaan edetä tutkimuksella ja kehitystyöllä kohti radikaalejakin ja markkinoille kokonaan uusia innovaatioita, joita Suomessa syntyy liian vähän.

Toinen tutkimuksen ja kehityksen kannalta tärkeä asia on pyrkiä koko ajan varmistamaan, että tehtävä työ on relevanttia asiakkaan kannalta. Ei kannata uhrata liikaa panoksia sellaisen kehittämiseen, jota kukaan ei tarvitse. Asiakaskokemus on tärkeä, mutta kuten Steve Jobs sanoi, "A lot of times, people don't know what they want until you show it to them". Tämä pätee etenkin kokonaan uusiin innovaatioihin.

Kaksivaiheisen Challenge Finlandin ensimmäisessä vaiheessa tutkijat ja yritykset voivat yhdessä tunnistaa ongelmia ja ratkaisumalleja, joista voisi syntyä liiketoimintaa. Haluamme käynnistää kevyellä hakumenettelyllä mahdollisimman monta pienehköä hanketta, joissa alustavia ideoita ja niiden relevanssia voi verifioida ja rakentaa konsortion jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen. Eräänä työn tuloksena ensimmäisessä vaiheessa voi olla, etteivät kaikki rahoitetut ideat olekaan hyviä mutta löydetään vaihtoehtoisia, parempia tapoja, edetä. Kilpailun toiseen vaiheeseen voi esittää sitten tällaisen muutetun ehdotuksen. Toisessa vaiheessa kehitystyön panoksia nostetaan ja edetään nopeasti kehitystyössä mielellään edelleen asiakkaan kanssa. Toiseen vaiheeseen valitaan ensimmäisessä vaiheessa parhaiten perustellut ja edenneet hankkeet.

On tärkeä huomata, että pitkäjänteinen työ, riittävä valmistelu ja korkea laatu eivät ole ristiriidassa nopeuden ja epävarmuuden sietokyvyn kanssa. Kovan luokan osaaminen ja pitkäjänteinen työ päinvastoin mahdollistavat nopean etenemisen ja epävarmuuteen liittyvien riskien hallinnan. Joku viisas on sanonut, ettei mikään ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria.


Jukka Leppälahti
johtava asiantuntija, Tekes

Pia Mörk