Ilona Lundström: Isotkaan eivät pärjää yksin

Suomi tarvitsee suuria veturiyrityksiä osana monipuolista elinkeinoelämää. Paitsi että ne ovat suuria viejiä, työllistäjiä ja viimeaikaisesta keskustelusta huolimatta myös suuria yhteisöveronmaksajia (sata suurinta löytyy vaikka tästä Ylen uutisesta), niillä on erityisen tärkeä rooli osaamisen kehittämisessä. Pääseekö Suomi eteenpäin vai polkeeko paikallaan – siihen vaikuttaa pitkälti myös isojen yritysten tahto ja kyky uudistua.

Kun suuret yritykset hakevat uusia liiketoiminta-alueita ja täydennystä tarvitsemaansa osaamiseen, uudet avaukset löytyvät usein pienistä yrityksistä tai tutkimusorganisaatioista. Tekes tarjoaa vipuvoimaa tämän elinkeinoelämän uusiutumisen pyörän pyörittämiseen. Suurten yritysten osalta kyse on merkittävästä vivusta myös toiseen suuntaan, kun tiedämme että lähes kaikki suuriin yrityksiin sijoittamamme eurot virtaavat suoraan alihankintojen kautta pieniin yrityksiin ja tutkimusorganisaatioihin.

Suomalainen osaaminen edustaa monella alalla maailman kärkeä ja Suomi onkin tällä hetkellä aidosti houkutteleva innovaatioympäristö. Esimerkiksi voimakkaasti tuotekehitykseen panostava lääkejätti Bayer on sijoittanut yhden suurimmista globaaleista kliinisen tutkimuksen yksiköistään tänne ja tekee tutkimusyhteistyötä Auria Biopankin ja Orion Pharman kanssa. Rolls-Royce Oy Ab:n vetämänä on meneillään laaja alusten etäohjausta kehittävä hanke, jolla vahvistetaan Suomen meriklusterin asemaa maailman johtavana merenkäynnin etäohjaustekniikan osaajana. Tekesin rahoittama hanke kokoaa yhteen yrityksiä, yliopistoja, laivasuunnittelijoita, laitevalmistajia ja luokituslaitoksia.

Ison yrityksen kyljessä pienillä on mahdollisuus näyttää osaamistaan. Kun Metsä Fibren biotuotetehdas aloittaa toimintansa Äänekoskella, sen yhteydessä tulee toimimaan myös EcoEnergy SF:n biokaasutuslaitos. Ainutlaatuinen sellutehtaan lietteestä bioenergiaa valmistava laitos saa biotehtaan kanssa toimimisesta merkittävän referenssin pyrkiessään maailman markkinoille. Kuten Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn on todennut, isoilla ankkuriyrityksillä on tärkeä rooli bio- ja kiertotalouden hankkeissa. Ne mahdollistavat pk-yritysten toiminnan osana ekosysteemiä.

Isotkaan eivät pärjää yksin. Ne tarvitsevat kumppanuuksia ja uutta osaamista, jota esimerkiksi tutkimus ja pk-yritykset voivat niille tarjota. Tätä verkostoyhteistyötä Tekes tukee rahoituksellaan.


Ilona Lundström, johtaja
twitter: @ilonalu