Tuula Savola: Verkostoja energiamurrokseen - Mihin Euroopassa panostetaan 2016-2017?

EU sijoittaa yli 1,3 miljardia euroa tulevaisuuden energiahaasteiden ratkaisemiseksi Horisontti 2020 -rahoitusohjelmassaan seuraavan kahden vuoden aikana. Yli puolet tästä kohdistetaan tutkimukseen ja pilotointeihin, jotka tekevät mahdolliseksi siirtymisen enemmän uusiutuvia energialähteitä sisältäviin energiajärjestelmiin. Lisäksi panostetaan energiatehokkuuteen ja älykkäiden kaupunkialueiden demonstrointeihin. Yhteistä haettaville ratkaisuille on kannustaminen huipputason eurooppalaisten tutkimus- ja yritysverkostojen luomiseen.

Euroopan haasteena uusiutuvan energian järjestelmät ja energiatehokkuus

Kustannuksiltaan kilpailukykyisten uusiutuvien energian ratkaisujen saaminen osaksi olemassa olevaa energiajärjestelmää on yksi merkittävistä Euroopan tulevaisuuden energiahaasteista. Säästä riippuvan tuotannon (esimerkiksi aurinko, tuuli) lisääntyminen vaatii energiajärjestelmän muita osilta sähköntuotannon tasapainottamista esimerkiksi kysynnän joustolla, energian varastoinnilla tai muiden tuotantotapojen joustolla. Samalla koko energiajärjestelmän toimintamalli muuttuu. Toisaalta haasteena on energiatehokkuuden lisääminen ja kuluttajien saaminen mukaan näihin ratkaisuihin. Lisäksi tarvitaan uusia malleja usein monien toimijoiden hyödyksi jakaantuvien energiatehokkuuden investointien toteuttamiseksi.

Vähähiilisten energiaratkaisujen alueeseen satsataan Horisontti 2020 -ohjelmassa seuraavan kahden vuoden aikana yli 350 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä haetaan tutkimuksen ja demonstroinnin kautta ratkaisuja energiajärjestelmien haasteisiin, kuten kysyntäjoustoon, varastointiin, älykkäisiin ja integroituihin energiajärjestelmiin sekä ICT:n hyödyntämiseen energiajärjestelmän joustoissa. Lisäksi haetaan uusia mahdollisuuksia eri energiamuotojen hyödyntämisestä, mukana muun muassa aurinkoenergia, tuuli ja aaltoenergia.

Myös biopolttoaineisiin, jossa eurooppalaisilla ja suomalaisilla toimijoilla on vahvaa osaamista, panostetaan merkittävästi. Erityisesti seuraavan sukupolven biopolttoaineiden saamiseksi kaupallisiksi panostetaan yhteensä 50 miljoonaa euroa ja lentoliikenteen biopolttoaineiden kehitykseen 25 miljoonaa euroa. Energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin on valmistauduttu sijoittamaan noin 100 miljoonaa euroa vuosittain yhtenä painopisteenä kuluttajien saaminen mukaan ratkaisuihin.

Ratkaisut markkinoille

Ratkaisuja halutaan kiihtyvällä tahdilla markkinoille. Ensimmäisille kaupallisessa mittakaavassa uutta teknologiaa demonstroiville projekteille uusiutuvan energian alueella on mahdollista hakea riskilainaa Euroopan investointipankilta. Toisaalta pk-yritysten ratkaisujen kaupallistumista ja liiketoiminnan kasvua kiihdytetään erityisesti näille suunnatulla rahoituksella, joka voi kohdistua myös uutta kasvua energia-alueelta hakeville pk-yrityksille.

Mukaan Euroopan parhaisiin verkostoihin!

Horisontti 2020 -rahoitus on erittäin kilpailtua. Rahoituksessa pääpaino on projektin Euroopan tasoisella vaikuttavuudella ja monipuolisella eurooppalaisten toimijoiden verkostoilla. Yhdessä projektissa voi olla mukana vain hyvin rajallinen määrä osallistujia yhdestä jäsenmaasta. EU-rahoitus ei korvaakaan kotimaisia yhteistyöhankkeita vaan toimii parhaimmillaan mahdollisuutena saada myös kansainväliset kumppanit panostamaan yhteisen haasteen ratkaisuun. Parhaimmillaan verkoston uudet kumppanuudet voivat avata polun päästä keskustelemaan uusien kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Saadusta rahoituksesta riippumatta uuden verkoston rakentamisesta EU-hakemuksen ympärille voi olla kauaskantoiset hyödyt. Minkälainen mestariverkosto tarvitaan sinun energiaratkaisullesi?

Teksti: Tuula Savola
Kuva: Susanna Lehto

Lisätietoja

Tuula Savola
Kansallinen yhteyshenkilö (NCP) & energiakomitean asiantuntijajäsen, Horisontti 2020 Energia
tuula.savola(at)tekes.fi
Puh. 050 557 7667

Jussi Mäkelä
Kansallinen yhteyshenkilö (NCP) & energiakomitean asiantuntijajäsen, Horisontti 2020 Energia
jussi.makela(at)tekes.fi
Puh. 050 395 5166

Pia Salokoski
Energiakomitean jäsen, Horisontti 2020 Energia
pia.salokoski(at)tekes.fi
Puh. 050 5577 672

 

 

Sanna Nuutila