Uusilla työkaluilla ekoinnovaatioita jalkauttamaan

Kuinka kunnat ja toimittajat saadaan yhdessä kehittelemään ekoinnovaatioita ja jakamaan hyviä kokemuksia? Auttaisivatko uudet ICT-sovellutukset?

Ekoinnovaatioilla ja cleantechillä on merkittävä rooli vihreässä kasvussa. Ekoinnovaatioiden kaupallistamista ja muotoilua kannattavaksi liiketoiminnaksi vaikeuttavat kuitenkin rahoituksen niukkuus, tiukka säätely ja huonosti järjestäytyneet toimijaverkostot. Kunnat voisivat hankinnoillaan edistää nykyistä tehokkaammin ekoinnovaatioiden markkinoille tuloa ja jalkautumista. Kuntatalouden tiukat raamit ja päätöksenteon vaikeus voivat kuitenkin johtaa siihen, että aikaa ja resursseja uusien ratkaisujen käyttöön ottoon ei kiinnostuksesta huolimatta ole.

Kunnat saattavat ratkoa samantyyppisiä tilanteita itsenäisesti, vaikka verkostoitumalla voitaisiin auttaa hyvien käytäntöjen siirtymistä kunnasta toiseen. Kohtaaminen kasvokkain, tilaisuudet ja tapaamiset ovat hyväksi todettuja keinoja, mutta haasteeksi muodostuvat ajankäyttö ja välimatkat. Lisäksi on tilanteita, joissa esimerkiksi kilpailijoiden läsnä ollessa ei voida avoimesti puhua todellisista tarpeista ja toiveista.

SCINNO-hankkeessa tutkimme, miten uusi internet-pohjainen keskustelualusta voisi auttaa ekoinnovaatioiden jalkauttamisessa. Kokosimme joukon yrityksiä ja kunnan edustajia pohtimaan ympäristöä säästävien ratkaisujen mahdollisuuksia ja riskejä neljässä eri keskustelussa, jotka liittyivät lämmitysjärjestelmiin ja LED-valaistukseen. Alustana toimi AltoGame, joka mahdollistaa anonyymin vuorovaikutuksen eri toimijoiden kanssa.

Avain keskustelujen onnistumiseen oli kysymyksenasettelu. Kun käsiteltiin konkreettista tapausta, jolla on todellinen markkinapotentiaali, keskustelu oli tavoitteellista ja houkutteli mukaan yksityisiä toimijoita ja myös pienyrittäjiä sekä start-upeja. Kun tavoitteenasettelu oli yleisemmällä tasolla ja uusia avauksia vasta haettiin, jäi keskustelu ylätasolle. Business-casesta ei tällöin muodostunut edes aihiota.

AltoGamen kaltainen uudenlainen työkalu on yksi keino auttaa sidosryhmiä laajentamaan käsityksiään asioista. Työkaluun liittyi kuitenkin teknisiä ja toimintatapahaasteita. Kaikki eivät ole tottuneita chat-tyyppiseen keskusteluun. Ylipäänsä uusien menetelmien käyttöönotto edellyttää siirtymistä epämukavuusalueelle, ja kaikkia ei näin ollen saada mukaan. Siksi on tärkeätä, että käytetään monipuolisia lähestymistapoja, jotta ekoinnovaatiot saadaan laajemmin markkinoille.

Riina Antikainen ja Marja Salo, Suomen ympäristökeskus

SCINNO (Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä) hanke on SYKEn, Aalto yliopiston ja Altonova Oy:n yhteishanke, jota rahoittaa Tekes. Hankkeessa tutkitaan erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien yritysekosysteemien näkökulmasta, miten ekoinnovaatiot syntyvät ja leviävät.
Lue lisää tästä linkistä