Teppo Tuomikoski: Yritysyhteistyömahdollisuuksista Bostonin sairaaloissa

Team Finland-matkan keskiviikkopäivä tarjoili kiinnostavia näkökulmia terveyden toimintaympäristöön Bostonin alueella. Heti alkupuheenvuoroissa korostui, että USA:n terveydenhuoltojärjestelmä on valtavien mullistusten edessä, mikä tarjoaa suuria mahdollisuuksia myös suomalaisille. Kaaokseen kaivataan järjestystä, suuntaa ja ratkaisuja. Sairaanhoidon panostukset kohdistuvat nyt, kuinka ollakaan, sairaiden hoitoon, kun painopiste tulisi saada ihmisten terveenä pitämiseen. Samalla saataisiin terveemmäksi koko usalaisen terveydenhuollon kustannusrakenne.

Partners Healthcare on paikallinen mahtitekijä sairaanhoidon alueella. Sen Center for Connected Health toimii yhteyspisteenä yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle, jossa kehitetään ja validoidaan uusia ratkaisuja yritysten kanssa. Painoalueita ovat 1) sairauksien estäminen ja hyvinvoinnin edistäminen, 2) kroonisten sairauksien hoito, 3) hoitotoimien koordinointia tehostavat ratkaisut ja 4) hoitoa tukevat ratkaisut. Täällä voit ryhtyä yhteistyösuhteeseen, jossa saat arvion ratkaisusi soveltuvuudesta USA:n olosuhteisiin, voit pilotoida ratkaisuasi sairaalaympäristössä, kehittää sen käytettävyyttä ja saada apua algoritmi- ja ohjelmistokehitykseen.

Ja kun Bostonista puhutaan, tarkoittaa paikallinen mahtitekijä vahvaa maailmanluokan osaajaa.

Brigham and Women's -sairaala kuuluu myös Partnersiin. Siellä meitä kiinnostaa Innovation Hub, joka on tämän sairaalan yritysyhteyspiste sekä tiedon ja tarpeiden välittäjä lääkäreiden ja yritysten kesken. Aivan erinomaisesti mietittyä toimintaa täälläkin! Brigham on erittäin innovatiivinen sairaala, jonka vahvoja erikoisaloja ovat mm. naistentaudit, syöpä, sydäntaudit, munuaistaudit. Brighamin iHubilla on omaa tapahtumatuotantoa ja aktiivista yhteistyötä start-upien kanssa. Esimerkiksi viikon kuluttua siellä järjestetään tärkeä Discover Brigham –tapahtuma, johon kuuluu mm. mainio shark tank -tyylinen pilotointikilpailu startupeille. Uusien ratkaisujen yhteiskehittelemistä voi pitää iHubin leipälajina. Toinen hyvä tapahtumaesimerkki on marraskuun alussa pidettävä digitaalisen terveyden Hackathon, jonka Brigham Innovation Hub järjestää yhteistyössä MIT Hacking Medicine -organisaation kanssa.

MIT Hacking Medicine on kokenut terveysalan hackathonien järjestäjä MITn Media Labista. Huippuosaamista yhdistettynä huippuvisioihin. Digitaalisen terveyden verkostojen solmukohta, ja samalla kaunis esimerkki siitä mistä Bostonin ekosysteemissä on kyse: huippuosaamisesta, yhteistyöstä, tiedon jakamisesta, ja suurella sydämellä tapahtuvasta tiiviistä vuorovaikutuksesta sairaaloiden, tutkimuksen, yritysten ja rahoittajien kesken.

Teppo Tuomikoski
Asiantuntija, Tekes

Pia Mörk