Tekes ja VINNOVA hakevat yhdessä potkua valmistavan teollisuuden uudistumiselle

Olemme Tekesissä yhdessä ruotsalaisen sisarorganisaatiomme VINNOVAn kanssa luomassa pohjoismaista akselia innovaatiorahoitukseen. Yhteistyön ensimmäisenä askeleena rahoitamme hankkeita, jotka tuottavat uusia vertailevia näkökulmia valmistavan teollisuuden uudistumisen mahdollisuuksista ja haasteista.

Kuinka voimme uuden innovaatio- ja teollisuuspolitiikan avulla luoda parhaan mahdollisen toimintaympäristön kaupallistettavien ideoiden kukkimiseen, miten ruokimme uudistumista ja samalla pidämme huolen siitä että taloudelliset hyödyt uudistuneesta liiketoiminnasta läikkyvät koko yhteiskuntamme hyödyksi?

Tekesin rahoittama innovaatiotutkimus etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Innovaatiotutkimus auttaa ymmärtämään, miten innovaatioympäristöämme tulisi kehittää globaalissa talouden murroksessa. Toivomme, että yhteistyömme ruotsalaisen sisarorganisaatiomme VINNOVAn kanssa on askel kohti yhteisiä pohjoismaisia liiketoimintaekosysteemejä.

Haluamme ymmärtää Suomen ja Ruotsin eroja, samankaltaisuuksia ja yhteistoimintamahdollisuuksia keskittyen erityisesti valmistavan teollisuuden uudistumiseen. Ruotsin talous kehittyy tällä hetkellä Suomea suopeammin. VINNOVA on viime aikoina lanseerannut useita uusia ja kiinnostavia ohjelmia, joita Suomessakin kannattaa seurata. Pyrimme myös tiivistämään yhteistyötä vaikuttavuusarvioinnissa sekä edistämään yhteisiä teemoja Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Innovaatiotutkimuksessa yhteistyömme VINNOVAn kanssa on konkretisoitunut viiteen yhteisrahoitteiseen hankkeeseen. Luomme hankkeille yhteisen suomalais-ruotsalaisen referenssiryhmän, jonka kokoontumisiin toivomme laajempaa osallistumista Suomesta ja Ruotsista.

Viiden hankkeemme yhteissalkkua on hyvä tarkastella hieman lähemmin ja nostaa jo tässä vaiheessa rima korkealle tuloksien tavoitetasosta.

VTT:n ja Lundin yliopiston innovaatiotietokantojen tutkimushanke vertailee Suomen ja Ruotsin innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta. Kyseisiin tietokantoihin on kerätty suuri määrä tietoa markkinoille tulleista innovaatioista. Peilaamalla yritystemme innovaatiotoiminnan tapoja sekä politiikkamme vaikuttavuutta syntyneisiin innovaatioihin uskomme saavamme uusia virikkeitä omien toimintatapojemme kehittämiselle.

Neljän suomalais-ruotsalaisen tutkimusryhmän RAID-hanke tutkii tarkemmin hyödyntämättömiä yhteistyömahdollisuuksia radikaalien innovaatioiden mahdollistamisen kannalta. Oletamme, että hyödyntämättömiä mahdollisuuksia löytyy paljon.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn, Kungliga Tekniska Högskolanin KTH:n ja Örebron yliopiston yhteishanke Intangibles and International Sourcing piirtää karttaa hankintojen, palkkojen ja voittojen jakautumisesta monikansallisten yritysten toiminnassa. Kysymys kuluu: miten saada globaalin liiketoiminnan hedelmät näyttäytymään palkkoina, voittoina ja vaurautena Suomessa ja Ruotsissa?

Tampereen teknillisen yliopiston vetämä Roaming-hanke analysoi tapauksia, jossa tuotannon siirtämisen pois Suomesta ja Ruotsista (offshoring) sijaan on päädytty palauttamaan tuotanto kotimaahan (reshoring). On tähdellistä paljastaa tuotannon siirtämiseen ja kotiuttamiseen vaikuttavat tekijät, jotta ymmärrämme syitä joiden perusteella investointeja kotimaahan tehdään.

Suomen ympäristökeskuksen alulle panema RECIBI-hanke pureutuu yhteen päivänpolttavaan mahdollisuuteen eli kiertotalouteen. Toisen jäte voi olla toisen kultaa. Elinkaariajattelulla pystytään pidentämään niin luonnonvarojen kestävyyttä kuin kuluttajatuotteiden käyttöikää. Hankkeessa pohditaan, mitä politiikkatoimia pitäisi tehdä Suomeen ja Ruotsiin kilpailukykyisen kiertotalouden ja sitä tukevan lainsäädännön luomiseen.

Näiden viiden yhteishankkeen lisäksi Tekes rahoittaa seitsemää muuta hanketta. Näitä ovat esimerkiksi AdMani-hanke, joka pyrkii luomaan Suomesta 3D-tulostuksen keskittymän, tanskalaisen sisarorganisaatiomme DASTIn osarahoittama projekti, jossa selvitetään aineettoman pääoman rakenteita ja merkitystä Suomen ja Tanskan valmistavan teollisuuden uudistumisessa sekä RETACH-hanke, jossa analysoidaan voivatko suuryritykset parantaa innovaatiotoimintaansa vähentämällä kontrollia ja kannustamalla yrityksen sisäiseen yrittäjyyteen.

Haastamme blogin lukijat dialogiin Suomen uudistumisen eteenpäin viemiseksi.

Christopher Palmberg ja Jussi Kajala
christopher.palmberg (at) tekes.fi, jussi.kajala (at) tekes.fi

Kirjoittajat työskentelevät innovaatiotutkimuksen ja vaikuttavuusarvioinnin asiantuntijoina Tekesissä.

Anne Palkamo