Santtu Hulkkonen: Smart & Clean -referenssit vaativat monialaista osaamista ja ennakkoluulotonta asennetta

Suomen nykyinen – kuten edellinenkin – hallitus linjaa kotimarkkinoiden, pilottiympäristöjen ja kokeilujen tärkeyttä kansantaloutemme vauhdittajana. Biotalous, puhtaat ratkaisut, kiertotalous ja digitalisaatio ovat kasvun airuita.

Maassamme on useita satoja vihreän talouden yrityksiä. Nämä yritykset tarvitsevat referenssejä, jotta ne voivat kehittää ja kaupallistaa ekologisia ja älykkäitä ratkaisuja, testata uusia innovaatioita ja toimintatapoja, sekä näyttää osaamistaan muulle maailmalle. Referenssi on yritykselle usein monta kertaa tärkeämpää kuin itse suora raha. Referenssit ovat ratkaisevassa roolissa yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä ja täten Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. 

Emme kuitenkaan tarvitse mitä tahansa hankkeita tai referenssejä, me tarvitsemme hankkeita joilla on merkittävää vaikuttavuutta. Jos halutaan aitoa vaikuttavuutta ei riitä, että meillä on pelkästään parhaat ideat ja osaajat. Mitään ei tapahdu ilman vahvaa johtajuutta, ennakkoluutonta asennetta ja aitoa yhteistyötä valtion, kaupunkien ja yritysten sekä t&k-toimijoiden välillä.

Pääkaupunkiseudusta ollaan Sitran johdolla luomassa johtava älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen referenssialue. Se onnistuu uudenlaisella hallinto- ja toimijarajat ylittävällä toimintamallilla käyttäjien, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja valtion sekä laajan ja monipuolisen asiantuntijaverkoston kesken. 

Kartoitamme parhaillaan yhdessä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa konkreettisia referenssihankeaihioita (julkiset ja yksityiset hankinnat ja investoinnit, aluerakentamishankkeet jne.), joita arvioidaan vaikuttavuuskriteerien näkökulmasta. Tärkein kriteeri on, että ratkaisulla on suuri kansainvälinen skaalautuvuuspotentiaali.

Tarvitsemme yhdessä tekemistä, monipuolista osaamista, sekä vaikuttavuus- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Smart & Clean -hankkeissa panostetaan alkuvaiheen monipuoliseen ja osallistavaan suunnitteluun, jotta hankkeiden liiketoiminnallinen, ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen hyöty saadaan maksimoitua.

Julkisten toimijoiden, kuten kaupunkien, on ymmärrettävä roolinsa referenssialueen mahdollistajana. Kaupungit tarvitsevat smart & clean -osaamista ja sitä pystytään heille järjestämään. Haastavampaa on löytää rohkeus mahdollistaa uudet hankkeet ja ratkaisut esim. energiajärjestelmissä, aluerakentamisessa tai älykkäissä katuvaloissa. Jokainen virkamies ja kaupungin projektipäällikkö voi omalla työllään mahdollistaa monelle yritykselle elintärkeitä referenssejä, jos vain halua löytyy.

Yrityspuolella isot toimijat ovat avainasemassa merkittävien referenssien synnyttämisessä. Nyt on tuhannen taalan paikka niin isoilla kuin pienillä yrityksillä katsoa laajempaa kokonaisuutta – yhdessä. Tässä referenssipelissä kaikki – valtio, kunnat, yritykset ja ennen kaikkea itse ihminen – voittavat.

Santtu Hulkkonen on cleantech-yrittäjä ja asiantuntijapalvelu Solved.fi:n perustaja, Tekesin Green Growth -ohjelman johtoryhmän jäsen ja vetää Sitran koordinoimaa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hanketta. Aikaisemmin hän on toiminut Cleantech Finlandin ohjelmajohtajana.