Raimo Pakkanen: Parempia terveyspalveluja?

Sote-uudistuksesta median keskiössä ovat toistaiseksi olleet lähinnä hallinnolliset järjestelyt itsehallinto- ja sote-alueineen. Mikä muuttuu käytännössä kun olemme asiakkaan roolissa?

Palvelut muuttuvat sähköisiksi

Sähköiset palvelut ovat tulossa laajaan käyttöön ja niiden pitäisi helpottaa huomattavasti asiakkaiden elämää käytännön arjessa. Omakanta-järjestelmästä voi nykyään seurata omia terveystietoja, mutta jatkossa sinne voi myös itse tallentaa omia tietojaan hoitohenkilökunnan nähtäväksi. Monella on jo kotonaan verenpainemittari, mutta itsensä monitorointiin on tulossa runsaasti uutta teknologiaa ja tuotteita. Ne mahdollistavat vaikkapa reaaliaikaisen elintoimintojen mittaamisen kotioloissa.

Sähköiset omahoito- ja palvelunohjausmenetelmät ovat yleistymässä. Yhteys sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin tapahtuu tulevaisuudessa yhä useammin tietokoneen tai älypuhelimen välityksellä, jolloin asiakas välttyy matkustamiselta ja jonottamiselta. Äskettäin avautui sähköinen palveluvaaka -palvelu, joka helpottaa palvelujen löytämistä ja mahdollistaa myös palautteen antamisen. Toivottavasti palveluita voi tulevaisuudessa vertailla avoimesti keskenään kuten hotelleja sähköisissä varausjärjestelmissä.

Asiakkaille valinnanvapaus

Toinen iso muutos koskee asiakkaan valinnanvapautta. Kun asiakkaalla on nykyäänkin mahdollisuus valita rajallisesti vaikkapa terveyskeskuksensa, niin jatkossa valinnanvapaus laajenee – millä tavalla on vielä avoin asia. Tähän liittyy myös hallitusohjelmassa mainittu julkinen palvelulupaus, joka tulee kertomaan ihmisille millaisia verovaroin rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluita hän on oikeutettu saamaan ja mikä on hänen oma vastuunsa.

Tulevaisuudessa asiakas voi yhä useammin valita esim. palvelusetelin tai vastaavan järjestelmän avulla tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut, joita tuottavat julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin toimijat. Valinnanvapaus antaa tilaa ja kannustaa myös uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseen kun mahdollisuudet palvelujen tarjoamiseksi lisääntyvät.

Yksilön vastuu omasta terveydestä kasvaa tulevaisuudessa, mutta on syytä muistaa, että kaikki asiakkaat eivät kykene tai halua olla keskiössä kantamassa vastuuta itsestään ja käyttämässä uusia teknologisia palveluja. Monet heistä ovat myös palveluiden suurkuluttajia, jotka tarvitsevat edelleen henkilökohtaista apua.

Tulossa on paljon terveyspalvelujamme muokkaavia muutoksia. Palveluprosessien kehittäminen ja niiden johtaminen ovat avainasemassa haastavien uudistusten myllerryksessä.


Raimo Pakkanen
Ohjelmapäällikkö Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassa

Tekes on rahoittanut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmassaan (2008‒2015) tutkimus- ja kehittämisprojekteja yhteensä 38 miljoonalla eurolla.