Pekka Soini: Ylös ja eteenpäin

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Suomen talous täytyy saada kasvuun. Siihen tarvitsemme uusia toimintatapoja ja olennaista uudistumista. Tekesissä olemme kiteyttäneet joukon uudistuksia, jotka edistävät yritysten kasvua ja luovat uusia työpaikkoja.

Tuloksena saamme kaksinkertaistettua pk-yritysten viennin 2020 mennessä. Kun vienti kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja. Näin saadaan Suomi nousuun ja voimme pitää ihmisistä ja elinympäristöstä hyvää huolta.

Ehdotamme, että annamme yrityksille lisää vapautta yrittää. Poistetaan liiketoiminnan uudistumista estävät keinotekoiset säädökset ja rajoitukset ja tehdään tilaa uudenlaisille liiketoimintamalleille.

Suhtautumisemme epäonnistumisiin vaatii myös muutosta. Muutetaan konkurssilainsäädäntöä niin, että konkurssitilanteessa yrittäjä ei menetä kaikkea, vaan voi säilyttää asuntonsa. Ja kannustamme konkurssin tehneitä yrittäjiä uuteen alkuun asenteella ylös ja eteenpäin.

Myös verotuksen pitää kannustaa yrittäjyyteen. Esimerkiksi pääomasijoituksia ei saa pitää muita sijoitusmuotoja heikommassa asemassa.

Pistetään julkiset hankinnat palvelemaan suomalaisia yrityksiä. Ohjataan 10 prosenttia julkisista hankinnoista innovatiivisiin yrityksiin määrittelemällä tarjouspyynnöt niin, että ne tukevat innovatiivisuutta. Tämä tarkoittaisi 3,5 miljardin euron hankintoja innovatiivisilta yrityksiltä. Oulu on pistänyt vielä paremmaksi, siellä kaupungin tavoitteena on käyttää 20 prosenttia hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin vuonna 2016.

Digitalisoitumisen hyödyntämiseen tarvitsemme lisää vauhtia. Edistetään digitaalisuuden hyödyntämistä teollisuuden uudistumisessa, terveydenhoidossa ja uuden liiketoiminnan luomisessa.

Yritystuet kannattaa keskittää uudistumiseen ja kasvuun. Uudistavat yritystuet, kuten Tekesin innovaatiorahoitus, auttavat yrityksiä parantamaan todellista kilpailukykyään. Uudistavilla yritystuilla ei tekohengitetä vanhentunutta toimintaa.

Yritykset tarvitsevat julkista rahoitusta jakamaan uusiin innovaatioihin liittyvää riskiä. Tekesin rahoituksella yritykset kehittävät uusia ratkaisuja energiakysymyksiin, jätteistä ja ympäristöstä huolehtimiseen, kaupungistumiseen ja liikkumisen palveluihin. Terveysteknologiat tuovat uusia innovaatioita sairaanhoitoon ja sairauksia ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen.

 

Pekka Soini
Tekesin pääjohtaja

Miia Linnusmaa