Pekka Soini: Kippaammeko vahvuutemme yli laidan?

Suomen vahvuuksia ovat innovatiivisuus ja osaaminen, erityisesti ICT-osaaminen. Maailman talousfoorumi WEF sijoitti kesällä Suomen ykköseksi innovatiivisuusvertailussaan. Meille ropisi pisteitä maailman parhaasta yhteistyöstä yliopistojen ja yritysten välillä sekä osaavimmista tutkijoista ja insinööreistä.

Nyt olemme itse heikentämässä näitä vahvuuksiamme ja antamassa etumatkaa kilpailijamaillemme.

Hallitusohjelma esittää avustusmuotoiseen Tekesin rahoitukseen 138 miljoonan euron leikkausta. Leikkausten kohdistuminen Tekesin rahoitusvaltuuksiin hämmentää yrityksiä ja tutkimusmaailmaa; onhan Tekesin innovaatiorahoituksen laajat myönteiset vaikutukset todettu lukuisissa tutkimuksissa.

Suurten yritysten, pk-yritysten ja yliopistojen yhteistyön hitsaantuminen kaikkia hyödyttäväksi toimintatavaksi on vienyt vuosia. Tekesin ohjelmat ovat tarjonneet hyvän alustan yhteistyölle. Rahoituksellaan Tekes on ollut jakamassa kansainväliseen kärkeen tähtäävän tutkimus- ja kehitystyön riskejä.

Hallitusohjelman ajatuksena oli leikata suurten yritysten saamaa yritystukea ja lopettaa SHOKien tutkimusohjelmat ja Innovatiivisten kaupunkien INKA-ohjelma. Käytännössä leikkaukset osuvat kuitenkin kipeimmin yliopistoihin ja julkisiin tutkimuslaitoksiin, sillä valtaosa suurten yritysten ja SHOK-ohjelmien saamasta rahoituksesta kanavoituu yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja pk-yrityksille. Leikkaukset lohkaisisivat lähes 1 700 henkilötyövuotta julkisista tutkimusorganisaatioista.

Leikkaukset haukkaavat myös aimo lohkareen innovaatiorahoituksen tuottamista tuloksista. Jos ne toteutuvat, noin 200 uutta tuotetta tai palvelua ja noin 250 patenttia jää syntymättä.

Tekesissä olemme jo miettineet, millaisilla uusilla toimintamalleilla innovaatiorahoitus tuottaisi parhaan hyödyn Suomelle. Tässä tarvitaan kaiken kokoisia yrityksiä ja julkisia tutkimusorganisaatioita. Suuret yritykset ovat verkostovetureita ja osaamisen luojia, startupit rohkean kasvun siemeniä ja pk-yritykset ketteriä kansainvälistyjiä.

Hallitusohjelma on kasvun kannalta hyvä ja sen painotukset on suunnattu vahvistamaan Suomelle tärkeitä aloja. Olemme tehneet tuoreita ehdotuksia, miten Tekes voi viedä hallituksen kärkihankkeita käytäntöön uusilla toimilla.

Innovaatiorahoitukseen syntymässä oleva aukko kannattaa korjata ripeästi ennen kuin se pääsee aiheuttamaan vahinkoa elinkeinoelämämme kasvulle ja kilpailukyvylle.

Pekka Soini
pääjohtaja, Tekes