Minna Suutari: Onko ihan pakko mennä maailmalle?

Media-alaa uudistavat bisnesideat saivat aikaan mukavaa pöhinää, kun liikenne- ja viestintäministeriö järjesti mediainnovaatiokilpailun vuoden alussa. Maaliskuussa kymmenen parasta ideaa palkittiin 123 ehdotuksen joukosta kilpailun finaalissa, jonka tuomaristossa sain olla mukana. Finaalista jäi hyvä fiilis.  Media-alalla on paljon yrityksiä, varsinkin startupeja, joilla on kykyä ja innostusta miettiä alan liiketoimintaa uusiksi.

Media-ala kamppailee murroksessa, jossa digitalisaatio haastaa niin isot kuin pienet yritykset miettimään uusiksi asiakaskohtaamisia, tuotannon ja työn organisoimista, jakelukanavia, palveluita ja ratkaisuja. Ala tarvitsee kipeästi uusia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita pysyäkseen muutoksen vauhdissa. Samalla digitalisaatio tarjoaa huimia mahdollisuuksia uudenlaisen asiakasarvon luomiseen sekä uusien, skaalautuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Tekes sai vuoden alussa 20 miljoonan euron lisämäärärahan median murroksen tukemiseen. Niin sanottu median innovaatiotuki on tarkoitettu media-alan uudistumiseen, ei olemassa olevien rakenteiden tai toimintatapojen pönkittämiseen. Kyseessä on merkittävä lisäpanostus median innovaatiotoimintaan. Viime vuosina Tekes on rahoittanut alaa 5-9 miljoonalla eurolla vuosittain.

Median innovaatiotuen ensimmäiset rahoituspäätökset on jo tehty ja rahoitus on saanut kokonaisuutena innostuneen vastaanoton. Huoliakin siihen silti liittyy. Monia askarruttaa Tekesin rahoitukseen liittyvä kansainvälistymisen vaatimus. Sitä pidetään kovana pienellä kielialueella ja usein paikallisesti toimiville mediayrityksille.

Onko suomalaisen median sitten pakko lähteä maailmalle? Innovaatiorahoitusta yritys ei voi saada, jollei sillä ole uskottavaa valmiutta kansainvälistyä jollakin aikajänteellä, tavalla tai toisella. Jos Tekes keskittyisi rahoittamaan vain Suomen markkinoilla toimivia yrityksiä, kokonaismarkkinamme ei kasvaisi. Kyse ei olisi uutta kasvua luovasta toiminnasta vaan pikemminkin nollasummapelistä, jossa markkinaosuutta siirtyy toimijalta toiselle.

Onko siis pakko? Ei tietenkään. Digitalisaatio ei kuitenkaan tunne kielialueiden tai maiden rajoja sen paremmin mediassa kuin muillakaan aloilla. Kehittämällä kansainvälisesti kilpailukykyisen ratkaisun yritys lujittaa samalla asemaansa Suomessa.

Digimurroksessa ihan jokaisen yrityksen niin media-alalla kuin muuallakin on ajateltava asioita rohkeasti uudella tavalla. Kansainvälistymistäkin kannattaa miettiä, vaikka ihan pienten kokeilujen kautta. Vain siten suomalainen kuluttaja kiittää ja saa käyttää jatkossakin kotimaisten mediatalojen palveluja.

Minna Suutari
Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelman päällikkö